Actualitat / Destacats / Projectes

Ja està en funcionament la Xarxa d’Estudis per l’Autonomia

Diuen que som “la generació més ben preparada de la història”.
El sistema ens prepara per a esdevenir part de l’engranatge
que reprodueix i perpetua la seva història.

Volem tornar a la història dels pobles, a la història de les persones.
Volem ser participants actius del canvi integral de la nostra societat.
Decidim enxarxar-nos per continuar creant alternatives en l’àmbit de l’educació
on totes tinguem la mateixa oportunitat d’aportar i d’aprendre.

Entra a la web de la Xarxa d’Estudis per l’Autonomia i apunta’t a un grup d’estudi:

www.xarxadestudis.tk

També pots crear un grup d’estudi nou o afegir el grup d’estudi en el que participis per fer-ne més difusió:

http://xarxadestudis.wordpress.com/com-crear-un-grup-destudi/

xeacartell-beta

La Xarxa: Declaració d’intencions

Què ens trobem?

Ens adonem que el món en què vivim està basat en la dominació dels éssers humans sobre els éssers humans i la natura. Les dinàmiques del sistema capitalista-estatal generen cada cop més desigualtats i ens allunyen de la presa de decisions sobre el que ens afecta a totes. A aquesta societat li són intrínsecs i imprescindibles valors com l’individualisme, l’egoisme, la competitivitat o l’hedonisme per tal de prosperar.

En concret, l’educació, tal i com està plantejada actualment, serveix al sistema com a eina per a generar
individus capaços de perpetuar-lo a partir d’un saber elititzat, filtrat, especialitzat i manipulat. Tot i que se’ns diu que actualment comptem amb la generació més ben preparada de la història, la preparació de què se’ns parla serveix únicament per a enfortir el sistema de dominació actual i seguir sent-ne totalment dependents

Què volem construir?

Amb aquest estat de les coses, pensem que és necessari un canvi profund de la societat encaminat a construir formes d’organització social horitzontals en tots els àmbits i a acabar des de l’arrel amb les estructures de jerarquia i representació. Volem recuperar el cooperar i el compartir, la sintonia entre el bé personal i el bé col·lectiu, el viure segons principis d’estima i fraternitat, el sentit de l’esforç col·lectiu i desinteressat, l’esperit crític…

Creiem que la formació ha de ser part d’aquest canvi integral i ha d’acompanyar sempre a l’activitat per la transformació social. Considerem que aquesta formació hauria d’ estar encarada a formes d’aprenentatge col·lectiu i horitzontal, que complementin l’estudi reflexiu individual. Apostem per models d’autogestió de l’aprenentatge on totes tinguem la mateixa oportunitat d’aportar al grup. Pensem que s’ha d’abordar el coneixement d’una forma holística, tenint en compte una visió ampla i global, sense caure en el reduccionisme.

Considerem que una bona manera de catalitzar aquest canvi és enllaçar les diferents iniciatives formatives per potenciar-les, per fer difusió conjunta, per arribar a més gent i per facilitar que s’empoderin. Partint dels moviments socials cerquem enfortir-los i contribuir a aclarir els seus reptes. Així, anar fent passos cap a la creació i consolidació d’unes institucions alternatives en l’àmbit de l’educació, que poguessin, a llarg termini, acabar substituint el sistema educatiu actual.

La Xarxa: Principis que compartim

Principis que compartim les iniciatives formatives que participem a la xarxa d’estudis per l’autonomia:

– Compartim la declaració d’intencions que concretem en el primer punt d’aquestes bases definitòries.

– La Xarxa d’Estudis és independent de tota institució política i social (partits, sindicats, associacions, …).

– Volem compartir i alliberar coneixements tant teòrics com pràctics.

– Compartim la intenció de crear col·lectivament una alternativa formativa real, amb la seriositat i el rigor que es mereix.

– Volem que les diferents iniciatives formatives fomentin la participació i es basin en el diàleg i l’esperit crític, defugint tota forma d’adoctrinament en la seva pràctica quotidiana.

– Apostem per l’autonomia i l’autogestió de cada iniciativa.

– Volem que no existeixi discriminació de cap tipus (economia, gènere, ètnia, religió…) per a participar en les iniciatives que formin part de la xarxa.

– La metodologia de les diferents iniciatives es deriva d’aquests principis.

Com ja s’ha introduït a la declaració d’intencions, l’objectiu general de la Xarxa d’Estudis per l’autonomia és avançar cap a la creació i consolidació d’unes institucions alternatives en l’àmbit de l’educació.

Per anar fent passos en aquest sentit per ara la Xarxa d’estudis per l’autonomia té per objectius concrets:

  • Enllaçar les diferents iniciatives formatives a través de la plataforma web.
  • Fer-ne difusió als mitjans de comunicació alternatius.
  • Crear espais de trobada per compartir coneixements i inquietuds entre els grups d’estudi.

La Xarxa: Funcionament

Descentralitzada. La gestió de la Xarxa es duu a terme per una assemblea oberta que es reuneix periòdicament amb intenció de donar-li força i tenir-ne cura.

Oberta. Qualsevol persona o col·lectiu pot promoure una iniciativa formativa de manera autònoma si està d’acord amb la declaració d’intencions i els principis que volem compartir.

Dinàmica. Les bases definitòries de la Xarxa d’Estudis són modificables per mitjà d’una assemblea extraodinària, que ha de ser convocada amb suficient temps d’antelació per a que totes les iniciatives que en formen part tinguin possibilitat real de participar-hi.

Tags: , , , ,

Comments are closed.