Actualitat / Salut

Covid-19 Pandèmia de la Por…Reflexions i Recomanacions

Volem recollir des de una actitud oberta i democràtica, la situació de feixisme mediàtic, que s’està donant no sols a casa nostra, si no a tot el planeta amb les alternatives que volen donar suport a les persones en un tema tan greu com es la falta de solucions que provenint des de la anomenada “Medicina Oficial” que darrera de dogmes i actituds res científiques es dedica a censurar, insultar i criminalitzar la dissidència d’activistes com Josep Pàmies. Defensen l’ús de plantes com l’artemisa o del clorit de sodi acidificat , també defensat per Teresa Forcades, curiosament a aquesta última ningú s’atreveix a insultar o vilipendiar, ens imaginem que a part de la seva bona capacitat comunicativa, al estar “guarnida” per títols i altres avals de la seva sapiència això fa que no sigui, per sort, blanc de la crua i descarnada crítica a la que es sotmesa tota aquella gent que en base a l’experiència i l’autoaprenentatge de les plantes i el seu us ancestral no compte amb el respecte, que aquesta “cultura” ignorant i miop amb tot allò que no sigui el seu propi dogma de fé.

Per això volem difondre el darrer vídeo d’en Josep, aquest cop ja fora de les urpes de Youtube i  la seva servitud amb les Corporacions Farmacèutiques.

Tags: ,

Comments are closed.