Principis generals

Transformació Social

 • Interès pel bé comú i importància d’estar bé amb un mateix.
 • Desprendre’s del materialisme.
 • Cooperació i solidaritat en la transformació social.
 • Transició basada en el dia a dia per estar cada vegada més a prop de convertir la utopia en realitat.
 • Relació directa entre l’acció pràctica i la seva teorizació.
 • Cooperativa inclusiva i enXARXAdora per a tota la societat.

Societat

 • Equitat i justicia social.
 • Igualtat en la diversitat.
 • Autorealizació i suport mutu.
 • Compromís i autoavaluació.
 • Compartir amb tota la societat les nostres pràctiques.

Economia

 • Atendre les necessitats de les persones per sobre de qualsevol altre interès, amb cadascú aportant segons les seves possibilitats.
 • La moneda és un sistema de mesura d’intercanvi entre les persones a la comunitat, excloent l’acumulació com a objectiu.
 • Es promouran altres formes no monetàries d’intercanvi: economia gratuïta, bescanvi directe, economia comunitària.
 • Establir relacions econòmiques justes entre productors i consumidors: la cooperativa orientarà a l’hora de fer el càlcul de preus justos sobre la base dels seus costos, les seves necessitats i les dels consumidors.
 • La cooperativa informarà als productors de les necessitats dels consumidors per orientar la producció.
 • Els ECOcoops mai són convertibles en euros i no s’accepta cap tipus d’interès en els préstecs de ECOcoops.

Ecologia

 • Ecologia i Permacultura.
 • Decreixement i sostenibilitat.