Alimentació

Alimentació

Un dels objectius primordials de la Cooperativa Integral Catalana és la sobirania alimentària.

La CIC té com a objectiu que puguem autoabastir-nos d’aliments de proximitat, amb alts valors ecològics i a un preu just per a tothom. Això s’aconsegueix eliminant els intermediaris que encareixen el producte, amb acords entre els productors i els consumidors finals; s’agrupa la producció en rebosts i s’introdueix  cada cop en un percentatge major la moneda social en els intercanvis, el que permet retroalimentar, valgui la redundància, el procés.

La Central d’Abastiment Catalana (CAC)

El servei comú de la Central d’Abastiment Catalana (CAC) és, juntament amb els dinamitzadors dels diferents rebostos, l’encarregat de coordinar el procés perquè no faltin aliments (i a poc a poc altres productes de primera necessitat de la llar)  a la cooperativa.

Se n’encarrega d’aglutinar les diverses comandes dels magatzems de cada nucli d’autogestió local, ecoxarxa o projecte col ·lectiu vinculat CIC, els quals trien lliurement si participar o no de les comandes col·lectives, segons les circumstàncies.

Com més gran és el volum i la coordinació, més possibilitats de programació hi ha amb les persones productores i, per tant, menors són els costos i les emissions.

Els productes de la CAC seran—com ja s’ha esmentat—agroecològics i/o artesanals de confiança, directes del productor i de proximitat, en la mesura del possible.

Els Rebosts

Els Rebosts són espais d’abastament i d’intercanvi vinculats a un nucli d’autogestió local, a una ecoxarxa o a un projecte col·lectiu de la CIC. Aquests magatzems són un servei comú amb un marcat caràcter públic.

A diferència d’un grup de consum, el Rebost és un espai obert on cada individu té un nivell d’implicació i participació diferents i on s’utilitza la moneda social com a part fonamental en el procés de construir una economia comunitària.

Al seu torn, n’és un espai de referència a nivell local, que a més de permetre fer compres a l’engròs, pot acollir altres tipus d’activitats complementàries orientades a fomentar l’ajuda mútua i l’aprenentatge col·lectiu a nivell local.

A manera de resum, entre els objectius de la CAC es troben:

  • Identificar els diferents Rebosts i recopilar les necessitats de proveïment col·lectives.
  • Identificar els productors i/o artesans locals coordinant-los amb els Rebosts locals.
  • Proveir els Rebosts de productes d’alimentació, de salut i d’higiene.
  • Coordinar les comandes col·lectives per a garantir l’abastament on no hi hagi possibilitats d’aconseguir un producte determinat, i reduir-ne les gestions.
  • Promoure l’ús de la moneda social i fomentar-ne l’acceptació per part dels productors sobre les diferents comandes que es fan, per a garantir així el flux dels intercanvis.
  • Coordinar la gestió dels excedents i la comunicació entre els obradors existents.
  • Promoure el desenvolupament de nous obradors per a garantir l’aprofitament dels productes.
  • Coordinar el transport i l’ús de vehicles i viatges per a reduir al màxim les despeses i la contaminació.
  • Establir una comunicació permanent amb la Borsa de Treball per a canalitzar les necessitats dels productors i/o la voluntat dels nous socis de pagar la quota en hores de treball.
  • Donar sortida a la moneda social acumulada per als productors, en base a un acord de reciprocitat.

Per a més informació: abastiment@cooperativaintegral.cat.