Habitatge

L’habitatge que volem

La nostra proposta va encaminada a recuperar el caràcter col·lectiu i comunitari de l’habitatge—ja sigui en l’àmbit rural o en l’urbà— com a transició en el camí de relocalització demogràfica en el territori. Necessitem anar més enllà de la propietat privada per a recuperar l’habitatge comunal mitjançant la col·lectivització, amb l’objectiu de cobrir les nostres necessitats reals d’habitatge. Per això, estem desenvolupant un model que garanteixi el dret d’ús davant l’especulació i la mercantilització de l’habitatge.

L’oficina d’habitatge

Un local veïnal, el local d’una associació, un centre social, una oficina de drets socials o inclús un vehicle ambulant poden ser espais propicis per compartir solucions sobre l’habitatge.

Per a abordar amb eficàcia aquest tema, cal analitzar-lo en tota la seva complexitat: reconèixer la diversitat de situacions i voluntats individuals i la predisposició d’accés a l’habitatge, d’una manera o una altra. Per tant, l’oficina d’habitatge ha de disposar d’un ampli ventall d’eines:

  • Ocupació: donar ús a immobles abandonats o en desús. Cada cop es produeixen més ocupacions quan els jutjats donen l’ordre de desnonament i les persones afectades decideixen ocupar l’habitatge per a impedir la despossessió forçada i tutelada per l’estat. Per tant, n’és una pràctica d’apoderament directa i sense intermediaris, amb un creixent  suport social.
  • Contracte de cessió d’ús: acord entre la persona que arrenda i l’arrendatària per a gaudir de l’ús d’un immoble a canvi del seu manteniment, sense cost de lloguer.
  • Masoveria: acord de cessió d’immobles (rurals o urbans) a canvi del manteniment, de la rehabilitació o de productes de la terra.
  • Autoconstrucció, concretament, bioconstrucció: construcció d’habitatges, tot reduint l’impacte sobre l’entorn i fent ús de les matèries primeres més properes geogràficament, complementant-les amb materials reciclats.
  • Caravanes autosuficients (immobles mòbils): alternativa als habitatges que permet compaginar la vida nòmada amb la sedentària i que aprofundeixe en l’autosuficiència.
  • Repoblació: recuperació de la vida en l’entorn rural amb l’ocupació de pobles i/o terres abandonades o altres vies legalistes d’accés a immobles en desús.

Cooperativa CIC-HS (Habitatge Social)

La Cooperativa de vivenda social lloga pisos hipotecats per a assegurar vivenda social als deutors que no poden seguir pagant la seva hipoteca.

El propietari que no pugui seguir pagant la seva hipoteca arrendarà el seu pis durant 5 anys a la Cooperativa i se’n farà soci. Se n’encarregarà d’ assignar-li una altra vivenda de lloguer del seu parc de vivenda arrendada. Els lloguers tindran un preu social (s’estima que en general no superaran els 4€/m2).

La Cooperativa també pot donar suport als afectats per les hipoteques mitjançant els seus serveis jurídics; per a retardar el moment de la presa de possessió del pis per part del banc o, fins i tot, per a tractar d’evitar que els béns dels avaladors d’aquestes hipoteques puguin acabar embargats.

A llarg termini, la Cooperativa vol generar un parc social d’habitatges per a oferir-los als seus socis en règim de cessió d’ús. Tal com s’explica en aquesta pàgina, la compra de paquets d’hipoteques impagades pot ser un dels mecanismes per a aconseguir propietat col · lectiva a preu social.