Sistema Public Cooperatiu

Construint un sistema públic cooperatiu integral

Organitzant-nos de manera col·lectiva i cooperativa podem generar iniciatives que tinguin com a objectiu cobrir les necessitats de tots i totes nosaltres, per recuperar el públic com a bé col·lectiu—ni estatal ni privat—forma natural de gestió emanada de la cooperació entre éssers humans. Podem determinar les següents necessitats:  alimentació, educació, salut, habitatge, transport o energia.

És per això que necessitem, d’una banda, promoure la col·lectivització de béns, terrenys, habitatges o immobles; de l’altra, recuperar la salut i l’educació pública, al marge del poder hegemònic que estableixi l’estat i el capital. Entenem, per tant, la salut i l’educació com a drets i béns públics que s’han de garantir de manera comunitària, tot generant espais d’aprenentatge col·lectiu on el coneixement pugui ser compartit de manera lliure.

Amb això volem dir que necessitem empoderar-nos i passar de l’assistencialisme al cooperativisme, superar l’Estat de benestar per un sistema enxarxat de suport mutu. L’estat ens vol dòcils i depenents; nosaltres apostem per l’acció de cooperar i generar recursos des de l’autonomia, per a decidir col·lectivament quines son les nostres necessitats materials i no materials.