Cooperativa de treball

En la situació actual l’autoocupació col·lectiva és una de les opcions més plausibles des del punt de vista del suport mutu. El fet de pertànyer a una xarxa cooperativa ofereix la possibilitat de desenvolupar projectes personals i col·lectius de manera més sostenible econòmicament parlant.

Però no és només per això que la Cooperativa El Poblet ofereix aquesta opció com a Cooperativa de Treball, sinó que dins els seus objectius es troben les veritables raons d’aquest ésser col·lectiu, anar cap a una societat més justa en la que hi participem de manera més activa, construint nosaltres mateixes les eines.

Per tant l’autoocupació seria el primer pas d’aquest camí.

En aquest aspecte la cooperativa compleix els requisits legals vigents. És a dir, està al servei d’aquelles persones que un cop hagin efectuat els protocols establerts per aquesta, podran incorporar-se com a sòcies de treball.

Cal presentar un projecte que sigui adient amb els criteris de la Cooperativa El Poblet, l’horitzontalitat d’aquests, el seu origen genuí que acomplint amb la creativitat i la recuperació de determinats oficis es pugui integrar a la xarxa cooperativa.

És per això que la Cooperativa va creixent a poc a poc per anar sumant afinitats de forma qualitativa més que quantitativa.