Assemblea Bioregional / Destacats / Jornada Assembleària

23 d’abril. 1a Assemblea General de la Bioregió Nord de la CIC a Ultramort

Ultramort (Baix Empordà) acollirà la 1a Assemblea Bioregional Nord de la Cooperativa Integral Catalana (a la foto, celebració del cinque aniversari de la CIC el maig de 2015).

Ultramort (Baix Empordà) acollirà la 1a Assemblea Bioregional Nord de la Cooperativa Integral Catalana (a la foto, celebració del cinque aniversari de la CIC el maig de 2015).

Els darrers mesos, al si de la Cooperativa Integral Catalana (CIC), s’ha recollit la voluntat de poder fer un pas més en el procés de descentralització a tot el territori. Per això us volem convidar a la 1a Assemblea General Bioregional Nord de la CIC amb l’objectiu de consensuar les bases de funcionament d’un nou model descentralitzat, que celebrarem aquest pròxim dissabte 23 d’abril a Ultramort, al Baix Empordà (podeu veure’n la convocatòria en aquest vincle).
Durant els anys 2014 i 2015 ja s’han descentralitzat algunes activitats de la CIC, com les altes de socis cooperatius i de socis autoocupats per mitjà de nodes distribuïts pel territori, un procés que encara s’ha d’estendre més. Enguany, es vol començar a fer quelcom similar amb altres activitats estratègiques per la CIC com, per exemple, la Central d’Abastiment Catalana (CAC) respecte a la coordinació d’una xarxa descentralitzada de rebostos i de productors, o bé ampliar l’autonomia territorial en la gestió dels socis autoocupats i en la gestió econòmica iadministrativa en general.
Per poder fer aquesta descentralització operativa i econòmica de forma revolucionària cal que, al mateix temps, es basteixi una nova organització territorial que faciliti la presa de decisions polítiques i estratègiques d’acord amb un model subsidiari o confederat, on la capacitat de decisió es trobi més pròxima a les persones que hi ha cada indret i es faci d’acord a les seves necessitats reals. 
Com a primera fase, per aquest 2016, es proposa que la nova estructura de decisió en basi en dues capes: la bioregional (amb les bioregions en què es dividiria el territori inicialment: http://cooperativa.cat/wp-content/uploads/2016/04/Mapa-bioregions-Nord-Sud.pdfi la global (on es tractaran els temes que afectin més d’una bioregió). Dins de cada bioregió hi ha una realitat local (nuclis i xarxes d’economia social, ecoxarxes, cooperatives de consum, etc.) que s’autoorganitzaria durant aquest 2016 segons el criteri de cada bioregió.
Un altre aspecte principal a tenir en compte en aquest procés de descentralització és l’empoderament de la figura del soci de la CIC. Es proposa d’oferir-li un conjunt estructurat de productes i serveis vinculats a la revolució integral i que, al mateix temps, estigui al centre de la presa de decisions sobre el futur de la Cooperativa. A canvi, cal preveure unes quotes anuals d’associació (molt reduïdes) per aconseguir fer viable aquest model i oferir un nivell de benefici mutu superior a l’actual; com a promoció del model, aquestes quotes seran gratuïtes durant aquest 2016. 
Totes aquestes propostes queden recollides al document «Pla de descentralització subsidiària 2016» (versió que es va aprovar a l’Assemblea Permanent de la CIC del 14 de marc de 2016)que s’ha gestat tant en l’àmbit bioregional com en el global.
Us convidem, doncs, a participar i decidir en aquesta 1a Assemblea General Bioregional Nord
Esperem que ens hi puguem trobar per construir tothom aquesta nova etapa de la CIC.  
Una abraçada i fins aviat!
Vegeu el vídeo sobre aquesta assemblea:

Tags: , , ,

Comments are closed.