Cursos / Esdeveniments

Seminari d’Economia Llibertària a la Universitat Lliure de Vallcarca

Curs de la Universitat Lliure de Vallcarca Oriol Caballero, a càrrec de membres d’ICEA (Institut de Ciències Econòmiques i de l’Autogestió).

El curs consta de 4 blocs distribuïts en 4 sessions. Les dates a realitzar serien els dies 3, 10, 11 i 17 de maig de 2014 de 18:00 a 21:00 (s’exigeix puntualitat). Els mateixos es realitzarien al CSO OLD SCHOOL, Av. Vallcarca 85, Barcelona. Els 3 primers blocs s’impartiran en català i l’últim en castellà, si bé el material bibliogràfic és en castellà. El mateix s’entregarà via mail a aquelles persones que s’inscriguin al seminari a través de la següent direcció de correu, info@unilliure.net, amb l’assumpte Seminari economia.

Els continguts dels quatre blocs són els següents:

  • 1r BLOC. Dissabte 3 de maig, 18h. INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA

A càrrec de G. Fuster, professor d’economia i soci d’ICEA Barcelona.

En aquest primer bloc analitzarem el concepte d’economia, els marcs de referència per comprendre la nostra pròpia existència col·lectiva i com aquesta ha evolucionat amb el temps. Finalment es veuran les diferents aplicacions que la mateixa paraula permet introduir per a una millor comprensió de la matèria.

A partir del concepte d’activitat econòmica, veurem les principals característiques de la mateixa a Catalunya. Descobrirem també on obtenir aquella informació econòmica disponible que ens pot resultar de major utilitat.

En un segon apartat, s’estudiarà a nivell introductori les relacions entre les administracions públiques i la pròpia activitat econòmica.

Finalment es veurà com l’activitat econòmica i la política econòmica són interpretades i influenciades pel pensament econòmic.

A partir d’aquest punt, entrarem en els principals aspectes metodològics de l’economia tridimensional, tant des de l’estudi de l’excedent, el poder com el del canvi històric.

  • 2n BLOC. Dissabte 10 de maig, 18h. MICROECONOMIA

A càrrec de G. Fuster, professor d’economia i soci d’ICEA Barcelona.

En aquest segon bloc s’entendrà primerament el concepte de microeconomia, així com breument diferents visions al respecte des de diferents escoles de pensament econòmic.

En els següents apartats s’analitzaran aspectes vinculats als propis mecanismes d’intercanvi o mercats així com les relacions de poder existents dins l’empresa capitalista com fora de la mateixa.

La taxa de beneficis com a aspecte central dels sistemes econòmics capitalistes, així com el seu mètode de producció seran analitzats per poder obtenir els diferents determinants de la taxa de beneficis.

La tipologia de mercats, així com el paper jugat per la competència dins del teixit productiu d’una economia formaran part d’aquest tercer apartat.

En un últim apartat s’analitzarà el conflicte de classe dins l’empresa capitalista.

  • 3r BLOC. Diumenge 11 de maig, 18h. MACROECONOMIA

A càrrec de G. Fuster, professor d’economia i soci d’ICEA Barcelona.

En aquesta tercera sessió, veurem l’enfocament que utilitza la macroeconomia per analitzar el conjunt de l’activitat econòmica. Introduirem a continuació les principals variables macroeconòmiques.

En un segon apartat s’estudiaran des d’una perspectiva crítica quatre de les principals variables així com la relació entre les mateixes, com són la inversió, la producció, l’atur i la inflació. A partir de les mateixes es veurà com el comportament de les mateixes influeix en el cicle econòmic d’una economia capitalista.

En un últim apartat veurem el paper que l’Estat a través de la política econòmica juga en l’economia.

  • 4r BLOC. Dissabte 17 de maig, 18h. ALTERNATIVES I L’ECONOMIA LLIBERTÀRIA

A càrrec de Jose Luis Carretero, soci d’ICEA Madrid.

Explicació de les bases de l’economia anarquista i propostes alternatives a l’hegemonia econòmica del capitalisme.

unilliure.net

iceautogestión.org

 

logoPetit

Tags: , , , , ,

Comments are closed.