Destacats / Economia comunal

La CIC com a model viu de cooperativisme obert

Enric Duran, de la Cooperativa Integral Catalana (CIC), respon aquí el recent article de Michel Bauwens sobre Cooperatives Obertes, i contrasta les propostes de Bauwens amb la realitat pràctica que ja porta a terme la CIC en un entorn de pensament cooperativista.

En resum, les propostes de Bauwens inclouen quatre elements clau que Duran aborda a continuació.

Per posar-les en context, recordem les quatre propostes:

 • Les cooperatives han d’estar estatutàriament (internament) orientades cap al bé comú.
 • Les cooperatives necessiten tenir models de govern que incloguin totes les parts interessades.
 • Les cooperatives han de coproduir activament la creació de béns comuns immaterials i materials.
 • Les cooperatives han d’estar organitzades socialment i política sobre bases globals, fins i tot quan produeixen localment.

Aquests són els comentaris de Duran a cada proposta:

1. Que les cooperatives han d’estar estatutàriament (internament) orientades cap al bé comú

calafou22

Calafou. Foto: Ana Albuixech

Enric Duran:

En la segona assemblea de la CIC es van aprovar una sèrie de principis generals:
Principis generals >>

A finals de l’any 2013 es van afegir els següents principis:
Principis ideològics >>

Ara parlaré alguns d’aquests principis, especialment els relacionats amb el bé comú.

De la primera part:

Transformació Social

 • L’interès pel bé comú i per estar bé amb un mateix.
 • La construcció d’una cooperativa inclusiva que abasti tota la societat.

Societat

 • Equitat i justícia social
 • Compartir amb tota la societat les nostres pràctiques.
 • Organització política

Democràcia

 • Directa, deliberativa i participativa.

De la segona part:

a) Recuperar la propietat com a bé comú, amb possessió i control popular

 • Hem de recuperar el control de la terra i dels mitjans de producció com a bé comú, garantint-ne ús a través de la propietat comunal (de la comunitat) i, per tant, com a béns públics.

b) Construir un sistema públic cooperatiu i autogestionari des del suport mutu

 • Treballem pel bé comú, per garantir que totes les nostres necessitats vitals (l’alimentació, la salut, l’habitatge, l’educació, l’energia, el transport…) estiguin cobertes a través d’un sistema realment públic, construït per nosaltres mateixos sobre la base de l’autogestió, cooperant els uns amb els altres, promovent els valors i les capacitats essencialment humans.

c) Alliberar l’accés a la informació i al coneixement

 • Compartim el coneixement entre tothom per construir un major bé comú.

A nivell pràctic, hem de continuar reforçant els nostres recursos (persones, autoorganització, diners, espais…) per ampliar la nostra activitat en pro del bé comú.

 

2. Que les cooperatives han de tenir models de govern que incloguin totes les parts interessades

14043565309_2d8ec2b322_b

Enric Duran:

La CIC sempre ha inclòs totes les parts interessades i ha donat per benvingudes les qui desitgin participar-hi. El nostre és un model de govern obert, on tots poden intervenir en les reunions i en el procés de presa de decisions sense necessitat de demanar afiliació.

Fins ara, les assemblees presencials, quinzenals, han estat el principal espai per a la presa de decisions. Alhora, els qui participen en les diferents comissions i projectes —també en grups oberts— tenen més influència sobre les seves àrees de treball. Totes les persones poden participar en les reunions virtualment, encara que de qualsevol manera cal participar durant unes hores per intervenir en el procés de presa de decisions.

No obstant això, descobrim les següents deficiències:

El nivell de participació dels membres que no assisteixen a les reunions és baix. Una possible solució seria implementar l’ús d’eines informàtiques de democràcia directa. Som conscients de la seva possibilitat tècnica, però creiem que és necessari un ampli debat social i polític per avaluar-ne l’aplicació.

Hem de crear fórmules per fomentar la participació presencial i la implicació en les tasques, reconeixent el dret de participació també a aquells que no estan tan involucrats per mitjà de vots o avaluacions que podríem considerar vinculants a algun nivell. Cal introduir el debat en els espais de presa de decisions de la CIC.

Altrament, a nivell econòmic i, tenint en compte que no hi ha beneficis a compartir, el tipus de participació oberta descrita anteriorment no influiria en el pressupost general per se, de manera que podria ser interessant pensar en altres maneres de participació econòmica .

Una manera de fomentar aquest tipus de participació econòmica podria ser mitjançant un sistema de benefici distribuït lligat a un projecte, una mica independent dels pressupostos generals. Per exemple, podríem crear una mena de  participations justes per als membres del mercat virtual de la CIC i els seus usuaris», on una part dels ingressos comuns es distribuirien entre venedors i usuaris.

 

3. Que les cooperatives han de coproduir activament la creació de béns comuns immaterials i materials.

A_FOTO

Enric Duran:

La CIC s’ha compromès en la creació de béns comuns a múltiples nivells. Estem involucrats en una sèrie de projectes de programari lliure, com ara:

integralces.net
darkwallet.unsystem.net
wiki.enredaos.net (per a la gestió de la Cooperativa Integral)

No obstant això, aquest tipus de béns comuns no produeixen ingressos monetaris, ja que el nostre punt de vista polític es fonamenta en compartir lliurement

Per tant, aquest tipus d’iniciatives es financen a través de campanyes de crowdfunding o mitjançant assignacions redistribuïdes provinents d’altres fonts d’ingressos.

A nivell català, la CIC també ofereix coneixement i una sèrie de serveis immaterials relacionats amb el marc jurídic i la gestió legal. Considerem que l’estructura legal de la nostra cooperativa ha de servir per a un funcionament comunitari que beneficiï tots els projectes que en fan ús a un cost mínim. Més de 300 projectes productius ja fan servir aquest recurs.

La participació de la CIC en l’esfera immaterial inclou, també, projectes relacionats amb la salut, l’educació i la cultura, entre d’altres. Això es deu al fet que el projecte de la CIC supera el paper tradicional d’una cooperativa, ja que abasta un model de societat oberta i autoorganitzada.

Quant a la producció de béns comuns materials, disposem d’alguns laboratoris, com Calafou o Macus, encara que hem de millora-ne desenvolupament, reforçar-los i consolidar-los.

Tots aquests processos han de ser, igualment, econòmicament sostenibles i ens queda molta feina pendent a fer per estar connectats a nivell global.

Enguany, hem creat una Oficina de Tecnologia per facilitar la comunicació i la creació de xarxes entre tots els projectes de fabricació desenvolupats sota principis Open Source.

Seria molt útil, no obstant,  crear vincles amb altres grups compromesos amb el bé comú per aprendre a col·laborar junts, especialment en els aspectes immaterials relacionats amb aquest tipus de creació material (coneixement, disseny, fons).

A més, estem interessats a obrir el debat sobre les terres comunals. En aquesta qüestió, la CIC promou activament l’accés a la terra; així com l’habitatge, la terra i els espais de treball compartits. Actualment, hi ha dotzenes de projectes rurals a Catalunya vinculats a la CIC en què les persones comparteixen activament les seves eines, el coneixement, la terra,  i preservant els boscos. Considerem la terra un bé comú i estem compromesos amb l’expansió progressiva de les terres comunals a Catalunya.

 

4. Que les cooperatives han d’estar organitzades socialment i política sobre bases globals, fins i tot quan produeixen localment

EnricDuran

Enric Duran:

La CIC també està compromesa a nivell social i polític amb el canvi global. Estem involucrats en alguns projectes a nivell mundial:

integrarevolutio.net
radi.ms
coopfunding.net (la majoria són projectes locals, de moment, però amb possibilitat d’ampliar-se a nivell global)

Problema: «Revolució Integral», el nom que triem per descriure el nostre projecte no és fàcil d’entendre a nivell internacional, especialment per als parlants de llengües no llatines. També és possible que les nostres pràctiques siguin massa complexes perquè puguin ser compreses fàcilment.

Solució: estem pensant a combinar el concepte de Revolució Integral amb un altre més fàcil de comprendre i sinèrgic, com el de «Cooperativisme Obert». El títol d’aquest mateix article ja marca un primer pas en aquesta direcció.

Tenim alguns contactes i socis potencials, però busquem activament bons socis a tot el món per poder disposar d’una xarxa organitzada a nivell mundial.

 

Altres millores a pensar en el procés d’esdevenir una cooperativa més oberta:

 • Proporcionar millors eines locals de la CIC per al poble de Catalunya.

No només hem d’estar oberts, també hem de semblar oberts.

He detectat aquest problema i sento que hauríem estrènyer llaços amb altres col·lectius locals que també treballen pel bé comú, així com amb moviments socials i amb la societat civil en general.

És molt probable que els nostres objectius siguin massa innovadors i diferents, i això fa que moltes persones tinguin dificultats a l’hora d’entendre qui som i què és el que fem realment. Sovint ens confonen amb una cooperativa a l’antiga. Per això, hem de participar en accions demostratives que siguin accessibles a la majoria de la gent.

 • Millorar el sistema econòmic participatiu intern de la CIC.

Aquests són els tipus de transaccions econòmiques que es desenvolupen actualment a la CIC:

 • Entre els membres de la CIC
 • CIC / individu base <-> fora de la CIC
 • Membres productius de la CIC – >> CIC quotes trimestrals dels projectes productius que comercien fora de la CIC)

Un aspecte important a considerar és com fer que l’última fletxa sigui bidireccional.

Estic pensant en la introducció d’algun tipus de mecanisme de distribució, com Fairshares, per a certs projectes. Seria una cosa semblant a això:

 • Membres de la CIC + fora CIC – >> CIC + membres de la CIC

…, d’una manera automàtica i descentralitzada. El projecte pilot podria tenir la forma d’un mercat; un espai experimental on els usuaris col·aborarien per crear un valor que es destinaria, simultàniament, al pressupost comú i a qualsevol persona involucrada. Per exemple, les comissions per la transacció podrien distribuir-se de la següent manera: 50% per al fons comú i el 50% per als usuaris.

Això podria ser una important iniciativa destinada a crear una major consciència de cooperativisme obert dins de la CIC i, a la vegada, superaria el problema de les relacions client-proveïdor, entre l’estructura orientada al bé comú i els projectes productius.

__________

Article original:
http://blog.p2pfoundation.net/cooperativa-integral-catalana-as-a-living-model-of-open-cooperativism/2014/08/08

Tags: , , ,

One Comment

 1. PROPUESTA POR UNA BASE DE DATOS DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE LA CIC:
  Hola,
  Soy un carpintero socio de la cic desde hace un par de haños. Cada vez que me piden un presupuesto donde sea necesario colaborar con un paleta o un lampista o un pintor,por ejemplo, quisiera poder tener una lista de trabajadores autonomos de la cic para compartir el trabajo con ellos.Lo mismo seria si necesito un servicio de traduccion o alguien que repare mi furgoneta:preferiria encargar el trabajo a un miembro de la CIC. los anuncios del ces o de cic-intercanvi estan bien pero tienden a ser un poco cahoticos hay de todo y me parece que la mayoria de los oficios no son representados. Creo que una sensilla base de dato con una breve decripcion del oficio del socio autonomo y un tel. o mail de contacto seria mucho mas practico y alpunto para repartir faenas entre socios.