Actualitat / Destacats

#SomDefensores Davant la Repressió Defensem els Drets Humans

La Cooperativa Integral Catalana, ha signat el manifest per la Defensa dels Drets Humans davant la repressió que està patint el poble català per part del Gobierno de España i els seus esbi i aliats. Posem a l’abast de qui ho necessiti,l’enllaç on trobara el citat manifest i informació sobre autodefensa legal així com contacte amb diverses entitats a on acudir en cas de patir detenció o haver estat represaliades. Unió, Acció i Autogestió

http://www.lafede.cat/som-defensores/

Comments are closed.