Col·lectivització / Destacats / Economia comunal / Notícies Cooperatives

La CIC cerca grups per fer proves pilot de democràcia econòmica

La Cooperativa Integral Catalana ha iniciat la recerca de grups que vulguin participar en la realització de proves pilot de democràcia econòmica.

Quan parlem de democràcia econòmica ens referim a un model econòmic desenvolupat a partir de la planificació col·laborativa i que es basa en la democràcia econòmica directa o inclusiva (de fet, li podem posar el nom que vulguem sempre i quan quedi clar que es tracta de quelcom nou que —en general— no estem fent ara de forma organitzada).

Tractem de reproduir el que faríem si un grup de gent anéssim a parar a una illa deserta: la primera reacció seria valorar què necessitem, què tenim i què podem fer i, en cap cas, ens posaríem la mà a la butxaca per veure quants diners portem ni encara menys crearíem un mercat al qual oferir els nostres productes i serveis.

Aquesta reunió l’anomenem assemblea econòmica i la seva funció és la d’assignar les capacitats i recursos de forma directa, més justa i eficient que amb un sistema de mercat competitiu o bé amb una planificació central decidida per una minoria.

Si cadascú dedica un tant per cent determinat del seu temps a realitzar funcions per cobrir les necessitats acordades pel comú, l’efecte seria que cadascú reduiria un tant per cent similar de les seves necessitats monetàries dintre del sistema. Transitem així d’un model d’escassetat de diners i de treball (competició), cap a un model basat en l’abundància de recursos i capacitats de les persones (cooperació).

En el següent enllaç podeu trobar una explicació més detallada, en l’article elaborat per a les jornades assembleàries d’octubre de 2014 amb el títol «Proposta de transició cap a una societat del bé comú». 

Vegeu, en aquest sentit, la presentació en diapositives d’aquesta proposta..

Context i antecedents

 • Aquesta proposta té origen en les Jornades Assembleàries d’octubre de 2014, celebrades al Centre Cultural Cooperatiu de Vallbona d’Anoia, sota el títol «Redistribució dels recursos comuns». 
 • Posteriorment, a inicis d’any, s’acorda potenciar i desenvolupar les primeres proves de democràcia econòmica durant el segon semestre de 2015, inclosa com a part de la planificació de la CIC d’enguany, que es dinamitza des de la Comissió de Coordinació.
 • Finalment, emmarquen aquesta línia de treball com a part del procés d’avançar en la descentralització en termes de subsidiarietat, juntament amb la reducció de la dependència monetària, per tal de superar la precarietat i l’escassetat des de la cooperació.

Requeriments per les proves pilot de democràcia econòmica

 • El tipus de grup. Una ecoxarxa, nucli d’autogestió local, xarxa autoorganitzada, comunitat convivencial o grup d’afinitat. A major grau d’interrelació més possibilitat de compatir.
 • Un mínim de 15-20 persones actives. Es requereix un volum mínim de gent entre les que es puguin donar unes mínimes interaccions.
 • Proximitat geogràfica: a nivell local, comarcal o bioregional.
 • Trobades presencials. Facilitat per trobar-se de manera presencial i periòdica.
 • Experiència prèvia i bagatge en la dinàmica cooperativa i assembleària.
 • Diversitat entre els membres del grup, tenint en compte: els tipus d’activitats (que faig), els recursos (que tinc) i les capacitats (que se fer) de les persones.

Calendari i compromisos

 • Les proves pilot es desenvoluparan durant el període de setembre a desembre de 2015.
 • El grup s’ha de comprometre a fer periòdicament assemblees econòmiques.
 • Des del grup de democràcia econòmica ens comprometem a portar a terme l’acompanyament del grup durant el període que duri la prova pilot.
 • Per tal de valorar els resultats, escollirem un mínim de 2 experiències per realitzar les proves pilot, tenint en compte el criteri de diversitat geogràfica.
 • Un dels objectius principals del procés es documentar i extreure les conclusions de les proves pilot, per fomentar, posteriorment, l’extensió del model i facilitar-ne la implantació.
 • De manera complementària, convidem a cada grup a documentar directament el propi procés, en vídeo, àudio i/o text.

Iniciatives similars en marxa

Es probable que alguna col·lectivitat estigui duent a terme una experiència similar, aixi que també seria interessant poder-la conèixer, saber de quina manera s’està desenvolupant i quines dificultats s’estan afrontant.

Com afegir-s’hi

Us podeu adreçar al següent correu electrònic: coordinacio@cooperativaintegral.cat.

+ informació:

Vegeu aquesta presentació en diapositives sobre la Proposta de transició cap a una societat del bé comú.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.