Actualitat / Col·lectivització / Salut

L’altra salut. És possible! – Campanya de finançament

La salut és un dret de caràcter públic, un bé comú, ni estatal ni corporatiu -de tothom!- que tenim el deure de promocionar.

L’autogestió de la salut és una aspiració justa i necessària per al conjunt de la societat que requereix accions per desenvolupar centres de salut a l’alçada d’aquesta fita. La salut no pot ser un negoci, per tant, les nostres consciències tampoc poden ser mercaderies al servei dels estats, les farmacèutiques i la resta de l’aparell sanitari dominant.

Fes-la-teva! Tota la informació la pots trobar aqui.

No podem obviar la important lluita que s’està desenvolupant en el sí de la sanitat pública contra el camí que ha emprés el poder cap a la rendibilització de la salut mitjançant la reconversió d’allò públic en privat. No obstant, la lluita no ha de ser només per la recuperació d’un lloc de treball o d’un hospital privatitzat. És necessària una altra salut, un nou paradigma al voltant de la salut que obri la via per al desenvolupament d’un sistema de salut al marge del model hegemònic.
La salut pública cooperativista sorgeix dels fonaments històrics del moviment popular en defensa de la salut com a dret.

1.-Qui som?
Som i formem part de la Cooperativa Integral Catalana. La idea que promovem es vincula amb l’emancipació del capitalisme per sortir de la dependència sistèmica i poder arribar a ser autosuficients en tots els àmbits de la nostra vida.

2.-Com veiem la salut?
La salut és un constructe social i cultural. “Salut” i “malaltia” no són més que dos conceptes definits per la persona en el seu intent de donar explicació a fenòmens que escapen de la seva comprensió.

Utilitzant aquest paradigma ens han fet creure que som incapaços de mantenir-nos en salut de manera autònoma: no és més que una forma de control i autoritat. La vida és una experiència individual. Cada cèl·lula del nostre cos té la informació necessària per mantenir aquesta vida, és vida en ella mateixa. Per això és tan important que tornem a escoltar i a unir-nos a aquesta intel·ligència natural, és imprescindible alliberar-nos de l’opressió a la que estem sotmesos per assolir un nivell d’independència i de llibertat que ens permeti autogestionar les nostres vides.

La salut és, per nosaltres, la pròpia existència viscuda amb la llibertat i responsabilitat necessàries per desenvolupar l’essència humana.

3. – Quin objectiu volem assolir?
Eliminar la idea que salut i malaltia són estats, i construir una societat que relacioni directament estil de vida amb qualitat de vida.

4.- Quina estratègia seguim?
La revolució integral, és a dir, una transformació conscient a tots els nivells (polític, social, cultural, emocional, espiritual, ètic, econòmic…).

Per caminar cap a aquesta transformació participem del procés de la Cooperativa Integral Catalana, una proposta de transició per a construir un model de societat basat en l’autogestió en tots els àmbits de la vida com a forma de cobrir les necessitats bàsiques materials i immaterials de totes les persones on la salut juga un paper fonamental.

5.-El sistema sanitari al·lopàtic hegemònic: salut, medicina i assistència sanitària
En l’actualitat ens trobem en el que s’anomena “la crisi de la sanitat pública”, sota la qual es pot identificar clarament el fracàs del model hegemònic estatal reduccionista. Les seves polítiques corporatives han generat un mercat de salut on l’ésser humà ha esdevingut un pacient/client que demana un sistema d’intervenció sanitària fins i tot en processos que segueixen el seu cicle natural.

Clarificar en què consisteix el sistema sanitari actual és la primera responsabilitat a assumir, no podem continuar desconeixent o donant l’esquena a les veritables intencions que hi ha darrera dels actuals ajustaments estructurals. La salut és concebuda com un sector clau dins el sistema capitalista, i aquest genera i cronifica les malalties com a part de la seva estratègia al tractar-se d’un factor econòmic molt significatiu. L’ésser humà malalt és un factor determinant en la cadena de valor de l’economia en el capitalisme. Mantenir l’ús del centres sanitaris és un assumpte de rendibilitat i utilitat, i allò públic no els resulta rendible.

6.- Què és el Sistema de Salut Pública Cooperativista (SSPC)?
És un model que es basa en la construcció i l’acció participativa com a part del desenvolupament humà de l’individu en totes les seves dimensions i com a procés col·lectiu del conjunt. Significa fer una inversió social en les capacitats humanes amb l’objectiu que les persones puguin treballar de forma sinèrgica i creativa per gestar una societat lliure.

La conversió de pacient-objecte (on es potencia el concepte de malaltia) en persona-subjecte (on l’ésser humà és el més important) significa fer un salt qualitatiu en la salut com a dret. Aquesta humanització passa per generar vincles afectius entre les persones en la recerca activa d’una bona atenció.

Per això aquest sistema incorpora la figura de la facilitadora de salut, aquella persona amb les eines necessàries per acompanyar a una altra en el procés de presa de consciència del seu estil de vida així com de la qualitat de vida que vol assolir perquè progressivament sigui capaç d’autogestionar-ho (a dia d’avui, ja fa 2 anys que vam iniciar un programa de capacitació i formació en base a aquesta filosofia)

De manera esquemàtica les característiques fonamentals del sistema són les següents:

 • Una humanització de la salut
 • Un model biopsicosocial-cultural-ètic-espiritual que prioritzi la prevenció i la promoció de la salut
 • Un sistema on la persona és un subjecte actiu i responsable del manteniment de la seva salut
 • Una unificació de la medicina segons les necessitats de la persona i no del mercat
 • Un ús eficient dels recursos: disminució de les institucions, de les tecnologies i dels fàrmacs, excepte quan siguin realment necessaris
 • Una participació directa de la comunitat en la salut

Per a difondre el coneixement d’aquesta proposta estem preparant el “Quadern d’introducció al Sistema de Salut Pública Cooperativista”, que és una de les iniciatives que volem finançar amb aquesta campanya.

7.-Com es planteja un curs de persones facilitadores de la salut?
Cicles de 36 hores presencials i 180 a distància, l’aprenentatge és actiu-participatiu i el pot fer tota aquella persona que es senti motivada, no cal tenir estudis del que anomenem medicina convencional o alternativa.
La metodologia consta de: mentoria, tallers, seminaris, pràctiques en laboratori.
Està dividit en dotze mòduls, en cadascun d’ells es realitza una avaluació contínua no quantitativa.
Un nou participant s’hi pot incorporar en qualsevol moment del curs. El “Manual per a facilitadors de salut del SSPC” és un altre dels materials que es vol editar a través d’aquesta campanya.

8.-Com seria un centre de salut segons el model del SSPC?
1) Quan arriba una persona cercant ajuda ha d’haver-hi una acollida en un espai relaxat que promogui una relació propera.
La primera vegada que vingui, aquesta persona omplirà una fitxa configurada des d’una visió holònica (bio-psico-social-cultural-etico-espiritual) en el software del SSPC. A partir d’aquí serà lliure de donar-hi accés a la persona facilitadora de salut que consideri oportú. A diferència del sistema oficial, la persona gestiona directament les seves dades.

El software que presentem és una altra de les despeses que es vol cobrir amb aquesta campanya.

2) La persona fa una avaluació del seu estil de vida tenint en compte totes les circumstàncies que l’envolten i juntament amb la persona facilitadora de salut reflexionen envers els canvis que pot realitzar per arribar a la qualitat de vida desitjada.

3) Un cop avaluada la situació s’acordarà quina és la millor estratègia a seguir. Si és necessari es consultarà amb la resta de l’equip o es valorarà la derivació a altres centres, sempre tenint en compte la participació activa de la persona.

4) Cada setmana hi haurà una reunió de les persones facilitadores de salut del centre per posar en comú les noves avaluacions realitzades i els dubtes que plantegi cada cas aprofundint sobre el millor acompanyament a realitzar, prenent un acord col·lectiu per cada situació amb l’avinentesa que aquests acords arribaran com a propostes a la persona interessada que serà sempre la primera i darrera protagonista de les decisions a prendre. Entre les facilitadores de salut hi haurà persones amb experiència en les diferents corrents de la medicina (al·lopàtica, oriental, natural…)

5) La persona que s’ha apropat al centre de salut disposarà de diferents opcions que l’ajudin en el seu procés personal. Per exemple AureaSocial, que és el primer centre de salut pilot que s’està preparant per posar en marxa aquest model, ja disposa d’osteopatia, ioga, taichi, pilates, psicologia, homeopatia, medicina xina, quàntum, dansa, fisioteràpia, teràpia de polaritat…
Altres recursos seran la dinamització de grups d’aprenentatge en l’àmbit de la salut i la de grups de suport mutu entre persones que comparteixen experiències vitals.

9.- Com ens organitzem?
S’ha creat una Oficina de Salut com espai de coordinació. L’oficina és un òrgan autònom assembleari que garantitza el desenvolupament del SSPC.
S’organitza per comissions de treball que realitzen tasques com:

 • Revisar la filosofia del SSPC i els principis generals de la Cooperativa Integral Catalana en l’àmbit de la salut
 • Enxarxar i donar suport als diferents nodes del territori català de salut que comparteixen la filosofia del SSPC i els principis generals de la Cooperativa Integral Catalana.
 • Gestionar la informació i desenvolupar un software coherent amb el SSPC.
 • Promoure la Investigació d’Acció Participativa (IAP) i l’educació en salut.
 • Comunicar i difondre informació sobre el SSPC així com donar acollida a totes les persones i projectes que en vulguin formar part.
 • Gestionar les eines econòmiques i de finançament.

10. Què volem aconseguir amb aquesta campanya de crowdfunding?
Volem reunir els diners necessaris per publicar 5000 exemplars d’un quadern divulgatiu del sistema de salut pública cooperativista i 2000 exemplars d’un manual útil per a la tasca dels facilitadors de la salut.
Alhora volem culminar la posada en marxa del software que necessitem per gestionar la relació de les persones i dels centres de salut vinculats amb el SSPC.

Amb tot això, volem donar un gran impuls a la realització d’aquest somni que s’està obrint pas, aquesta Altra Salut, pública i cooperativa.

 

Comments are closed.