Esdeveniments

Economia Solidaria a Barcelona

Històricament Catalunya ha estat la terra fèrtil del cooperativisme i ara és una de les regions més rellevants del món en relació a l’economia solidària que està estretament relacionada amb diferents moviments socials. Aquest documental destaca una sèrie d’iniciatives a Barcelona, entre altres salut, habitatge, incubadora de cooperatives, bar, finança i cultura, a més de presentar XES (Xarxa d’*Economia *Solidària, Xarxa Catalana d’Economia Solidària) que agrupa tals experiències, també hi participa la Cooperativa El Poblet, explicant que es el projecte embrionari de la xarxa Unió, Acció i Autogestió continuadora del llegat de l’antiga Cooperativa Integral Catalana.

Aquest documental es el primer que ha produït el company Miguel Ysuyuki Hirota, activista japonès resident al País Valencià

Tags: , , , , ,

Comments are closed.