Actualitat / Projectes

Documental DRECERES – La Revolución Integral

UN DOCUMENTAL SOBRE UN CANVI / DRECERES CAP A LA REVOLUCIÓ INTEGRAL

En un sistema en decadència, davant d’una crisi sistèmica, hi ha gent que fent front a la dificultat, traça línies imaginàries, camins nous, inevitables. Traços orgànics, que pretenen desdibuixar els mapes lineals, estàtics i fixes del sistema dominant.

Volem fer un documental sobre els processos de canvi de persones que han escollit desvincular-se del sistema capitalista, i optar per altres maneres de relacionar-se, de viure, de consumir y d’usar el temps.

Aquest documental es cola a la vida de persones que s’han atrevit a desafiar les estructures d’aquest sistema, per dibuixar camp a través, rutes més coherents amb la realitat que vivim.

Creiem que aquesta crisi va molt més enllà de l’economia, que en realitat és una oportunitat per replantejar-nos la manera de fer les coses. Sabem que hi ha gent que està duent a terme la seva lluita quotidiana per a crear el món en el que vol viure.

I més que preocupar-nos, volem auto-ocupar-nos i motivar-nos en trobar col•lectivament sortides d’emergència, rutes encara per descobrir o qualsevol drecera que ens porti a una altra realitat.

Des de el nostre llenguatge, que és l’audiovisual, volem participar en la creació de nous referents i subratllar la importància de retratar aquests processos encara embrionaris, però carregadíssims de futur.

Serà un projecte amb llicència creative commons, perquè es difongui lliurement i pugui inspirar altres iniciatives transformadores.

http://www.verkami.com/projects/1554-dreceres-la-revolucio-integral

LA COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA
La cooperativa integral catalana és el marc des de el que expliquem la nostra història. És una xarxa de projectes descentralitzats, que pretén articular un teixit social que cobreixi totes les necessitats bàsiques de la vida: habitatge, treball, alimentació, salut, educació, energies…i que es dirigeixi cap a la creació de nous llenguatges, de noves formes de relacionar-se.

Una revolució integral, que empoderi les persones i que es doni en paral•lel allà on s’estigui donant aquest canvi.

La cooperativa integral catalana (CiC) és un projecte amb més de 2 anys de vida i amb acció concreta al territori de Catalunya. El seu model d’actuació, replicable i multiplicable s’està començant a estendre a nivell global.

LES HISTÒRIES DEL DOCUMENTAL
Ca LaFou – La Colònia Industrial Post-Capitalista
La col•lectivització d’una antiga colònia industrial per a crear un projecte de vida i de producció sostenibles, relacionats amb la sobirania tecnològica i l’activisme creatiu.

L’Albada – Replantejar el nou model educatiu
Una iniciativa que integra diferents propostes educatives alternatives a la convencional, per generar un projecte d’educació viva, basat en l’acompanyament als processos de vida en la infantesa i l’adolescència.

Sistema de Salud Cooperativista – Una altre salut és possible!
Un projecte basat en l’autogestió de la salut, com alternativa al model de salut pública estatal, on es tracti la salut integral de les persones i no només les malalties.

La Torre de Puijarnol – Som Comunitat
La creació d’un projecte cooperatiu de producció alimentària artesana i ecològica, basat en l’auto- ocupació i l’economia local.

QUI SOM?
“Inlakesh”som dues dones que venim del món del documental, compartim sensibilitat i inquietuds. Caminem juntes per dur a terme aquest projecte de forma horitzontal i autònoma.

Glòria Matamala (1973)
Fotògrafa de formació, va estudiar a l’IEFC a Barcelona. Ha participat en varis seminaris: Taller de Documental Social amb Belkis Vega, El Documental d’Autor i la seva Fabricació amb Patricio Guzmán, així com a diverses Masterclass de reconeguts directors de cine documental. Va treballar com a fotògrafa en diversos diaris i revistes. Des de fa anys treballa com a realitzadora documental, sempre de temàtica social y ambiental. Té amplia experiència com operadora de càmera y editora. Entre els seus últims treballs destaquen: La ley del ladrillo (2007), La trata (2008), Terra de tots (2009), Bajo en Carbono (2010), Receptes (2010).

Irene Colell (1983)
Graduada en Fotografia artística per l’escola d’art Serra i Abella a l’Hospitalet. Ha participat en el Curs de Documental per a TV de l’Observatori de Cine amb Javier Berrocal i en el Taller de Documental Social amb Belkis Vega. Ha treballat com a realitzadora en els documentals Marcando Rumba (2008) y Aquest conte no s’ha acabat (2010), premiat al festival de Cine Invisible 2011 de Bilbao. Es dedica també al món de la vídeo creació y de la fotografia documental.

QUÈ FAREM AMB ELS DINERS?
Amb aquesta campanya volem cobrir la última fase del documental: 4500€ para assumir la fi del rodatge, l’edició i la post-producció. Aquesta és una xifra de mínims, si superem aquest nombre, podrem anar una mica més enllà.

Necessitem la vostra col·laboració perquè aquest projecte surti endavant i serveixi com a eina per seguir construint entre totes la realitat que somiem!

MOLTES GRÀCIES!UN DOCUMENTAL SOBRE UN CAMBIO / ATAJOS HACIA LA REVOLUCIÓN INTEGRAL

En un sistema en decadencia, ante una crisis sistémica, hay gente que frente a la dificultad traza líneas imaginarias, caminos nuevos, inevitables. Trazos más orgánicos que pretenden desdibujar los mapas lineales, estáticos y fijos del sistema dominante.

Queremos hacer un documental sobre los procesos de cambio de personas que han elegido desvincularse del sistema capitalista, y optar por otras maneras de relacionarse, de vivir, de consumir y de usar el tiempo.

Este documental se cuela en la vida de personas que se han atrevido a desafiar las estructuras de este sistema para dibujar campo a través, rutas más coherentes con la realidad que vivimos.

Creemos que esta crisis va mucho más allá de la economía, que en realidad es una oportunidad para replantearnos la manera de hacer las cosas. Sabemos que hay gente que está llevando a cabo su lucha cotidiana para crear el mundo en el que quiere vivir.

Y más que preocuparnos, queremos auto-ocuparnos y motivarnos en encontrar colectivamente salidas traseras, rutas aún por descubrir, o cualquier atajo que nos lleve a otra realidad.

Desde nuestro lenguaje, que es el audiovisual, queremos participar en la creación de nuevos referentes y subrayamos la importancia de retratar estos procesos todavía embrionarios, pero cargadísimos de futuro.

Será un proyecto con licencia creative commons, para que se difunda libremente y pueda inspirar otras iniciativas transformadoras.

http://www.verkami.com/projects/1554-dreceres-la-revolucio-integral

LA COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA

La cooperativa Integral catalana es el marco desde el que explicamos nuestra historia. Se trata de una red de proyectos descentralizados, que pretende articular un tejido social que cubra todas las necesidades básicas de la vida: vivienda, trabajo, alimentación, salud, educación, energías… y que se dirija hacia la creación de nuevos lenguajes, de nuevas formas de relacionarse.

Una revolución integral, que empodere a las personas y que se de en paralelo allí donde se esté haciendo ese cambio.

La cooperativa integral Catalana (CiC) es un proyecto con más de 2 años de vida que tiene acción concreta en el territorio de Catalunya. Su modelo de actuación, replicable y multiplicable se está empezando a extender a nivel global.

LAS HISTORIAS DEL DOCUMENTAL

Ca La Fou – El Polígono-aldea Post-capitalista

La colectivización de una antigua colonia industrial para crear un proyecto de vida y producción sostenibles, relacionados con la soberanía tecnológica y el activismo creativo. Redefinir el espacio individual y colectivo.

L’Albada – Replantear el modelo educativo

Una iniciativa que integra distintas propuestas educativas alternativas, para generar un proyecto de educación viva, basado en el acompañamiento a los procesos de vida en la infancia y la adolescencia.

Sistema de Salud Cooperativista – Otra Salud es posible!

Un proyecto basado en la autogestión de la salud, como alternativa al modelo de sanidad pública estatal, donde se trate la salud integral de las personas y no sólo las enfermedades.

La Torre de Puijarnol- Som comunitat

La creación de un proyecto cooperativo de producción alimentaria artesana y ecológica, basado en la auto-ocupación y la economia local.

QUIENES SOMOS?

“Inlakesh” somos dos mujeres que venimos del mundo documental, compartimos sensibilidad e inquietudes. Nos hemos juntado para llevar a cabo este proyecto de forma horizontal y autónoma.

Gloria Matamala (1973)

Fotógrafa de formación, estudió en IEFC en Barcelona. Ha participado en varios seminarios: Taller de Documental Social con Belkis Vega, El documental de autor y su fabricación con Patricio Guzmán, así como en diversas Masterclass de reconocidos directores de cine documental.

Trabajó como fotógrafa en diarios y revistas. Desde hace años trabaja como realizadora de documental, siempre de temática social y ambiental. Tiene amplia experiencia como operadora de cámara y editora. Entre sus últimos proyectos se encuentra: La ley del ladrillo (2007), La trata (2008), Terra de tots (2009), Bajo en carbono (2010), Receptes (2010)

Irene Colell (1983)

Graduada en Fotografía Artística por l’Escola D’Art Serra i Abella en l’Hospitalet. Ha participado en el Curso de Documental para TV del Observatorio de Cine con Javier Berrocal i en el Taller de Documental Social impartido por Belkis Vega. Ha trabajado como realizadora en los documentales Marcando Rumba (2008) y Aquest Conte no s’ha acabat (2010), premiado en el festival de Cine Invisible 2011 de Bilbao. Se dedica también al mundo de la video creación y de la fotografía documental.

QUÉ VAMOS A HACER CON EL DINERO

Con esta campaña queremos cubrir la última fase del documental: 4500€ para costear el fin del rodaje, la edición y la post-producción. Esta es una cifra de mínimos, si superamos este numero podremos ir mas allá de lo básico.

Necesitamos vuestra colaboración para que este proyecto salga adelante y sirva de herramienta para seguir construyendo entre tod@s la realidad que soñamos!

MUCHAS GRACIAS!!

One Comment

  1. Me parece muy interesante la propuesta de crear un documental de estas características, les deseo la mejor de las suertes y espero que no cometan el error de algunos que al postular las ideas se mofan de otras, digo esto porque en varios documentales puedo ver con desagrado que muchos hacen burlas en ocasiones grotescas de las ideas contrarias a las expresadas en algunos documentales, soy contrario al capitalismo y a los neoliberales pero trato de mantener siempre una postura educada y respetuosa contra mis opositores.
    Bueno en fin, les deseo lo mejor y esperare pacientemente su documental.
    Suerte.