Actualitat / Revolució Integral

Cicle de debats a La Base: «Reforma o revolució?»

Reforma o revolució? Així es titula el cicle de debats que tindrà lloc els dissabtes 22 de febrer i 1 de març a La Base, Ateneu Cooperatiu del barri barceloní del Poble Sec, organitzat pel Grup de Reflexió per a l’Autonomia.

Amb aquesta activitat es vol abordar la problemàtica d’aquesta dicotomia transcendental en el camí cap a l’emancipació social. El cicle consisteix en dues jornades de debat i reflexió col·lectiva al voltant de diversos textos que el GRA ha elaborat i que és desitjable llegir prèviament. Entre debat i debat hi haurà, els dos dies, dinar popular a l’ateneu.

Es pot trobar tota la informació sobre el cicle i els textos base per a aquests aquí.

RoR-cartel-mediumPresentació

Una crisi profunda, que s’estén per tots els àmbits de la societat i la vida humana, ens colpeix amb força avui. Quines en són les causes? Com podem sortir d’aquesta dinàmica degenerativa? De les possibles respostes a aquestes dues preguntes sorgeix una gran dicotomia: les causes són inherents al sistema estatal-capitalista, o són el resultat d’un mal funcionament d’aquest? Reforma o revolució?

Tanmateix, el problema de base és que aquest debat tan elemental no s’arriba a donar en profunditat a la nostra societat. Els sectors més privilegiats posen tots els seus mitjans per enterbolir-lo, distraient i enfrontant el poble amb falses dicotomies, com per exemple actualment “Estat Català o Estat Espanyol?”, que en essència pertanyen a la mateixa visió de la societat. Tenim dificultats per sortir dels discursos únics i exercir el pensament lliure i el debat entre iguals. És per això que, des del Grup de Reflexió per l’Autonomia, creiem fonamental abordar aquest debat d’una forma popular i pública, procurant ajudar-nos entre tots a treure’n l’entrellat.

El diàleg públic profund sobre aquesta qüestió és un primer gran pas per a entendre la crisi del present i per a la seva possible superació en un futur, però hem de ser conscients que les dificultats poden venir fins i tot del nostre interior: estem desentrenats de cara al diàleg i, de tant acostumats que estem a competir en tots els nivells, tendim a entendre’l com un combat per demostrar que tenim la raó. Per fer del debat públic un procés cooperatiu que ens permeti construir una resposta social és imprescindible que hi assistim amb predisposició a escoltar, aprendre i aportar allò que puguem.

Primer bloc. Sobre l’Estat de benestar

En el context de la crisi, les retallades a l’Estat de benestar i la defensa d’aquest estan a l’ordre del dia. Però com hem arribat a la crisi i al tipus de societat actuals? És legítim voler “tornar on érem” i no plantejar canvis profunds en les institucions i els valors de la societat? Mirant enrere veiem que els principis dels Estats de benestar tenen tota una tradició històrica. I també veiem que igualment existeix una tradició de suport mutu i assistència horitzontal i popular als problemes i necessitats de la vida humana. En aquest debat ens centrarem primer en valorar tota una sèrie de crítiques esgrimides contra l’Estat de benestar i el seu model social des de diferents punts de vista. Però com posicionar-nos, de manera crítica, revolucionària i coherent, davant els esdeveniments i problemes del dia a dia relacionats amb la retirada de “les bondats” de l’Estat? Es presenta una proposta de posicionament al respecte que intenta ser clar i ferm.

Segon bloc. Reformisme: refundació o superació?

Entenem per reformisme la corrent que pretén poder arribar a una societat desitjable mitjançant reformes en l’actual marc institucional i de valors, donant per descomptat el marc actual i sense pretendre substituir-lo. Aquesta corrent ha arribat a ser hegemònica durant l’auge de l’Estat de benestar, però amb l’esfondrament d’aquest ha quedat molt en entredit, tant pel que fa a la seva factibilitat com a la seva desitjabilitat. Malgrat això, curiosament, la major part de moviments socials i del pensament popular segueix apostant, directa o indirectament, per una estratègia reformista, i fins i tot s’intenta refundar-la sota noves aparences.

En aquest debat reflexionarem col·lectivament sobre el fracàs del reformisme històricament així com sobre les causes que mantenen la il·lusió en la factibilitat d’aquesta estratègia actualment. Finalment esbossarem vies de superació de l’immobilisme actual i com es tradueixen aquestes en el dia a dia dels moviments i les persones revolucionàries.

Tercer bloc. Pensant la revolució avui

Avui l’ordre establert es posa en qüestió. Cada cop més persones ens adonem de les misèries a les quals ens condueix, de com ens separa dels nostres iguals, de com ens encadena a formes de vida preestablertes i ens impedeix realitzar-nos plenament.

Pensem que les causes d’aquesta misèria no són uns mals governants o uns banquers malvats, és la pròpia naturalesa del sistema, per tant reformar-lo no és una solució, pensem i sentim que hem de recuperar la voluntat i la tasca revolucionària. Entenem la revolució com una transformació profunda i generalitzada de la forma de vida, un canvi qualitatiu, substantiu i de gran abast en les estructures i valors que defineixen una societat. Com fer-ho? Reflexionarem sobre com pensar la revolució avui, com construir-nos com a subjectes aptes per a la revolució, com crear un moviment revolucionari, com realitzar una transició, de quines estructures ens dotem, quines tàctiques usem, etc. En definitiva, pensar la revolució avui, fer que no sigui només un horitzó sinó quelcom realitzable.

Quart bloc. El projecte «independentista» des d’una perspectiva revolucionària

A Catalunya el debat sobre les causes i solucions de la crisi ha derivat quasi exclusivament a la qüestió de l’encaix polític d’aquesta a l’Estat Espanyol i a la Unió Europea. Proposem un debat més profund sobre les causes sistèmiques de la crisi i les problemàtiques actuals, el tipus de societat on volem viure, i en quin grau la construcció d’un Estat Català pot ajudar a apropar-nos-hi, o dificultar-ho.

Quina credibilitat tenen les propostes de reconstruir un Estat de benestar quan estem sotmesos a les mateixes forces que els estan desmantellant arreu? Té sentit parlar d’independència quan es condicionen les decisions polítiques als interessos del “mercat” i de les elits? És factible emancipar un sol poble en un context on el poder i la misèria estan cada cop més globalitzats, o cal que ens unim tots els pobles per alliberar-nos del jou d’un sistema injust i immoral?

Tags: ,

Comments are closed.