Col·lectivització / Destacats / Economia comunal

27-Nov. Cap a un espai de coordinació entre la moneda social i la XES

Com ja es va anunciar al seu moment, el passat 24 d’octubre va tenir lloc a l’Ateneu l’Harmonia (a Barcelona) en el marc la Fira d’Economia Solidària de Catalunya 2015, la 1a Trobada de monedes socials enxarxades amb la Xarxa d’Economia Solidària, que tindrà continuïtat amb la creació d’aquest espai de coordinació el divendres 27 de novembre a les 16:00h a la seu social de la XES (carrer de Bailèn, 5, Barcelona).

Per anar fent boca, us oferim un resum del que es va tractar en aquella 1a Trobada.

1. Presentacions
Van assistir a la trobada membres de les següents xarxes de moneda social, a més de persones a títol individual:
 • Turuta de Vilanova
 • Xarxa ECO de Tarragona
 • Ecoxarxa del Bages
 • Ecoxarxa de la Garrotxa
 • Ecoxarxa de Barcelona
 • Cooperativa Integral Catalana
 • Xarxa de Ciència, Tècnica i Tecnologia de la CIC
 • Grup de Badalona
2. Xerrada sobre la Xarxa de Xarxes d’Intercanvi Valencianes
Podeu trobar més informació al seu web: http://coordinaciolavintiquatre.blogspot.com.es/
3. Dinàmica en grups i plenari:
La segona meitat de la trobada es va dedicar a pensar un futur espai de coordinació o xarxa de xarxes de moneda social. En primer lloc es va posar de manifes la necessitat de crear aquesta coordinació. Es van treballar tres eixos temàtics per grups i a continuació es van posar en comú i debatre les conclusions dels tres grups:
Eix 1: Principis i valors
Es proposen els següents principis i valors que hauran de complir les xarxes que s’adhereixin a l’espai de coordinació:
 • Assumir els 6 principis de la XES: Equitat, Treball, Sostenibilitat ambiental, Cooperació, Sense afany de lucre, Compromís amb l’entorn. http://www.xes.cat/docpdf/xsd1067.pdf
 • Es valora afegir un punt sobre el tipus de govern de les xarxes, la seva democràcia interna. Falta consensuar concretament el punt.
 • Es valora la necessitat de debatre la inclusió d’un punt sobre la independència de les xarxes de institucions públiques.
Eix 2: Organització
Es proposa el següent model organitzatiu:
 • Assemblees presencials bimensuals.
 • Comissions temàtiques segons necessitats, que treballaríen principalment de forma no presencial.
 • L’assemblea de coordinació no tindrà capacitat decisòria sobre les xarxes, que conserven la seva plena autonomia.
Es proposen les següents línies d’acció per a l’assemblea de coordinació:
 • Proposta en comú de moneda social per poder-la difondre.
 • Difusió dels principis de la moneda social.
 • Protocol d’estabilitat monetària per a l’intercanvi entre xarxes.
 • Dinamització de mercats i coordinació d’experiències al territori.
Eix 3: Intercanvis entre xarxes
S’identifiquen les següents necessitats per a poder dur a terme intercanvis entre diferents xarxes de moneda social de forma satisfactòria:
 • Ús d’eines informàtiques per a efectuar i controlar els intercanvis entre xarxes.
 • Validació real d’usuaris. Concretament, necessitat de visibilitzar els diferents comptes d’una mateixa persona.
 • Cal un mitjà complementari que no exigeixi l’ús de la tecnologia (p.ex: targeta)
 • Visibilització d’ofertes entre xarxes.
 • Realització de mercats conjunts.
 • Fer un mercat a la FESC2016
 • Adopció d’un protocol d’estabilitat monetària basat en el control de la balança comercial entre les xarxes. Es defineixen dos límits, d’alerta i de bloqueig. Quan la balança comercial supera el nivell d’alerta, s’activen mitjans per ajudar a aquesta xarxa a recuperar el saldo equitatiu. En el nivell de bloqueig, es restringeix la possibilitat d’intercanviar amb aquesta xarxa.
 • Cal aclarir la responsabilitat en hipotètiques transaccions fraudulentes entre xarxes.
Decidim fer la primera assemblea de coordinació el divendres 27 de Novembre a les 16:00h de la tarda a la seu social de la XES, al C/Bailén No. 5 de Barcelona.

Tags: , , ,

Comments are closed.