Publicacions / Ressenyes

Tripalium: Desmontando el mito del esfuerzo

Volem viure en la societat de l’esforç?

Tripalium. Llibre autoeditat pág 161. Pablo López Cobo

Estem acostumats a viure des de l’esforç, a veure la vida com un continu sacrifici. A la nostra educació hem escoltat incessantment el mateix mantra: “esforça’t per estudiar,esforça’t per treballar, esforça’t…”. Però això ha de ser així? És natural viure amb estrès? És natural viure des de l’esforç?

Totes les persones naixem amb motivacions i aquestes conformen
el nostre motor natural de moviment. Hem d’aprendre a connectar amb aquest motor per començar a ser nosaltres mateixos i alliberar el moviment en nosaltres. Hem d’encendre aquest foc que portem dins per connectar-nos amb la vida. Si actuem en contra de nosaltres mateixos i ens forcem a dur a terme projectes aliens a les nostres motivacions ens fem esclaus, ens condemnem a la mandra, a l’avorriment, a una praxi
basada en el pur esforç.

“Els indis saben que la planta que correspon a un terreny és la planta que en aquest terreny creix sense esforç. D’igual manera, el fet de saber què tipus de projectes encaixen ben amb mi significa saber què tipus de projectes creixen en el meu d’una forma natural, sense haver de forçar-me
a realitzar-los. Saber quines són les llavors que creixen en mi de forma natural és saber quins són realment les meves motivacions.”

Com aconseguir el llibre?

    1. A travès d’Amazon (tant en format paper com en format electrònic)

    2. Escribint un mail i us l’envio per correu.

  Telèfon: 617757255

  Web: http://librotripalium.wixsite.com/tripalium

  Canal dyoutube: TRIPALIUM

  Pàgina de Facebook: Pablo López Cobo
Tags: ,

Comments are closed.

Publicaciones

Tripalium: Desmontando el mito del esfuerzo

¿Queremos vivir en una sociedad basada en el esfuerzo?

Tripalium. Libro Autoeditado. Autor Pablo López Cobo

Estamos acostumbrados a vivir desde el esfuerzo, a ver la vida como un continuo sacrificio. En nuestra educación hemos escuchado incesantemente el mismo mantra: “esfuérzate para estudiar, esfuérzate para trabajar, esfuérzate…”. Pero ¿esto debe ser así? ¿Es natural vivir con estrés? ¿Es natural vivir desde el esfuerzo? Todas las personas nacemos con motivaciones y estas conforman nuestro motor natural de movimiento. Debemos aprender a conectar con ese motor para empezar a ser nosotros mismos y liberar el movimiento en nosotros. Debemos encender ese fuego que llevamos dentro para conectarnos con la vida. Si actuamos en contra de nosotros mismos y nos forzamos a llevar a cabo proyectos ajenos a nuestras motivaciones nos hacemos esclavos, nos condenamos a la pereza, al aburrimiento, a una praxis basada en el puro esfuerzo.

“Los indios saben que la planta que corresponde a un terreno es la planta que en ese terreno crece sin esfuerzo. De igual manera, el hecho de saber qué tipo de proyectos encajan bien conmigo significa saber qué tipo de proyectos crecen en mi de una forma natural, sin tener que forzarme a realizarlos. Saber cuáles son las semillas que crecen en mí de forma natural es saber cuáles son realmente mis motivaciones.”

Aqui puedes ver otras Publicaciones.

Tags: , ,

Comments are closed.