Actualitat

Posem en marxa la Borsa de Treball Cooperatiu de la CIC

Hola a tothom i totdon,

us presentem la Borsa de Treball Cooperatiu enmarcada dins el portal autogestio.cat.

Aquesta eina, impulsada des de la Cooperativa Integral Catalana, neix amb la voluntat de ser un eix fonamental cap a l’autogestió de les nostres vides. Vehicular les demandes de treball de persones, col·lectius, cooperatives i autònoms per tal de que arribin a aquelles persones que no tenen feina o volen adquirir noves habilitats realitzant tasques puntuals o estables sense la intervenció d’empreses de treball temporal ni empreses de recursos humans. És a dir, aquesta eina permet la relació directa entre demandants i ofertants de treball amb el suport del Grup de Treball de la Borsa de Treball.

http://www.autogestio.cat/borsadetreball

borsadetreball@cooperativaintegral.cat

Telèfon roig: 615089720

 

Es convoca reunió per a generar el Grup de Treball i organitzar les tasques per tal que la Borsa de Treball funcioni correctament, es celebrarà dimecres 16 de Maig a les 18h a AureaSocial

(C/ Sardenya 261-263 <M> L2, L5 Sagrada Família).

 

Els criteris d’utilització de la Borsa de Treball són els següents:

  • Es prioritza la proximitat geogràfica entre demandant i ofertant de treball i els saldos negatius dels candidats per tal de poder restablir aquesta situació.
  • No s’acceptaran demandes en activitats que el grup de treball consideri no coherents amb els principis de la Cooperativa Integral Catalana, tant per la seva finalitat com pels medis utilitzats, així com per la dignitat que mereixen les persones que ofereixen els seus serveis.

 

Alta a la Borsa de Treball

Aquelles persones que es vulguin donar d’alta a la Borsa de Treball per cercar tasques a realitzar, hauran d’omplir el formulari d’alta (https://www.autogestio.cat/node/45) i, en la primera fase d’implementació de la Borsa de Treball, comunicaran per mail o a través del telèfon roig en quines demandes de treball estan interessades.

 

Telèfon Roig

Des de la posada en marxa de la Borsa de Treball està a disposició dels socis un telèfon on consultar qualsevol dubte sobre el procediment a seguir, resolució en cas de conflicte o demanda de suport per part de la cooperativa. Així com comunicar, si no pot ser a través de mail en quines demandes de treball està interessat/ada cada usuari/a. Telèfon roig: 615089720

 

Tipus de demandes de treball

Demanda de Treball Cooperatiu

Són totes aquelles demandes de treball que es caracteritzen per no tenir un mínim de contraprestació en moneda social. És a dir, poden ser demandes de treball remunerades només en euros, de forma mixta o íntegrament en moneda social.

 

Demanda de Treball Comunitari

En aquelles ocasions on es necessitin recursos humans de forma puntual i massiva, es pot utilitzar la borsa de treball per ofertar jornades de treball comunitari, que seran voluntàries o remunerades íntegrament en moneda social.

Es tracta d’una eina per ser utilitzada per aquelles productores que disposen de prou moneda social.

 

En aquestes jornades de treball comunitari es fomenta la cohesió social i l’aprenentatge de certs coneixements i habilitats que potser no s’han desenvolupat fins al moment, ja que es tracta de demandes de treball que fomenten la realització de tasques en grups grans de persones que desenvolupen una activitat no específica.

 

– Referència 5 ECO/hora.

– El menjar, i si s’escau l’allotjament per dormir, van a càrrec del demandant.

 

Demanda de Treball de Serveis Comuns

Quan es detecta una necessitat de realització de tasques per part d’una assemblea, es realitzarà una demanda de treball en nom de la mateixa, que abarcarà des de tasques puntuals sense remuneració que fomentin la participació en el col·lectiu fins a tasques estables que impliquin un número important d’hores setmanals que es remunerarien segons decisió de la pròpia assemblea.

 

 

Més informació

– Grup de treball Xarxa Social.

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/21457/borsa-de-treball/

 

– Document base de la Borsa de Treball

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/file/read/71566/document-base-borsa-de-treball

 

Contacte

http://www.autogestio.cat/borsadetreball

borsadetreball@autogestio.cat

Telèfon roig: 615089720

Comments are closed.