Articles/Opinió / Publicacions

Electricitat per a tothom. Manual bàsic per autogestionar-nos l’electricitat

Compartim aquest útil manual «fes-ho tu mateix/a» sobre electricitat bàsica i autogestionada

Aquest manual va especialment dedicat a totes aquelles…
…que lluitem per construir un altre món
…que desafiem l’ordre establert
…que apostem per compartir i cooperar
…que ja no acceptem ordres, sinó que decidim entre iguals
…que creem coneixement pel poble des del poble
…que enriquim la teoria embrutant­nos les mans
…que intentem resoldre les nostres necessitats col∙lectivament
si ets d’aquestes, utilitza’l, copia’l i difon­lo!

Índex

0. Introducció
1. Conceptes generals d’electricitat
2. Visió general de la instal∙lació elèctrica
3. Elements del circuit elèctric i com instal∙lar­los
4. Elements del quadre: com escollir­los i com instal∙lar­los
5. Elements de protecció en el quadre i els cables
6. Seguretat en la instal∙lació elèctrica
7. Seguretat per l’electricista
8. Realització d’una instal∙lació elèctrica pas a pas

Elaborat per companyes de Can Tonal de Vallbona, publicat l’abril passat, quan s’anunciava un curs d’electricitat per a tothom.

Es pot descarregar aquí:

http://cantonal.net/wp-content/uploads/2015/04/manual_electricitat.pdf (19,5 Mb)

Tags: , ,

One Comment