Actualitat / Economia comunal

La Xescotada: un nou pas per a l’economia solidària

El passat 28 de febrer va tenir lloc a l’Ateneu de Nou Barris la Xescotada, l’assemblea de la Xarxa d’Economia Solidària amb calçotada inclosa (i d’aquí el nom), que també va comptar amb la presència la participació de la CIC. Va ser una trobada prou important, ja que marcava el punt final d’un procés de planificació estratègica iniciat fa més d’un any pels companys i companyes de la XES a la masia de Can Fulló. Hi van assistir més de 60 socis i entitats, i s’hi va mostrar el caliu treballat a poc a poc, al voltant d’una calçotada (la «xescotada») de germanor.

Al matí es van fer diverses dinàmiques participatives amb diversos grups de treball, que marquen les prioritats de la XES a mitjà termini: xarxes locals i comissió social, economies feministes, campanyes d’incidència i relacions externes i la construcció de mercat social. Seguidament, es va fer l’aprovació de comptes i es va presentar el nou règim d’adhesió de les entitats de la XES. Una altra novetat de l’assemblea és que començarà a funcionar un grup de cures i facilitació.

xescotadareuEn l’assemblea ordinària també es van presentar les noves entitats associades a la XES: Fundació IWith, Wopala, Forn Integral Jorba, Eduxarxa, Share Events, Associació Alba, Nexes, Fundació Casa Dalmases, Verkami, Erapi, La Sargantana, L’Eina, Goteo, El Risell, Fem Feina, Eticom-Som Connexió, Associació per a joves Teb i Jam Hostel Barcelona.

Finalment, es van renovar la Junta Directiva de la XES, que a partir d’ara estarà formada per cinc càrrecs: 2 sòcies individuals i 3 representants d’entitats. Aquests càrrecs de Junta tenen vinculades les següents tasques executives, a repartir entre elles: part de relacions institucionals (representació a REAS i RIPESS, per exemple), ser portaveu o xerraire, tenir un rol de dinamització tant a assemblees com permanents. La Permanent estarà formada pels membres de la Junta Directiva, que hi hauran d’assistir de manera obligatòria ja que han estat escollits per l’assemblea, i una persona representant de cada comissió de treball a la XES. Després de la votació, els nous representants de la XES són: Alma Cortés (Observatori Desc), Jordi Via (Arç), Mario Santos (Altermercat), Fernando Paniagua i Dionisio Ortiz (socis individuals).

Tags: , ,

Comments are closed.