Col·lectivització

La Justícia Restaurativa al Fem-lo Comú d’AureaSocial

CARTELJUSTICIARESTAURATIVA-2A partir d’aquest dijous 5 de setembre, a les 19:00 h, AureaSocial, projecte autònom de la Cooperativa Integral Catalana, reprèn les xerrades/debat de col·lectivització Fem-lo Comú amb el tema de la Justícia Restaurativa.

La justicia restaurativa és un procés pel qual totes les parts que tenen interès en una ofensa determinada es reuneixen amb l’objectiu de resoldre-la de forma col·lectiva i de tractar les possibles implicacions que se’n puguin derivar en un futur.

Darrere d’aquesta proposta hi ha un moviment que s’està estenent arreu del món per donar resposta als fenòmens delictius mitjançant el rescabalament dels possibles danys que hagin patit víctimes, els autors de l’acció delictiva i la comunitat humana que hi està vinculada.

Diverses pràctiques restauratives que estan funcionant amb èxit ens permeten posar en qüestió el sistema judicial i penitenciari actual, el qual imposa penes de presó que moltes vegades no beneficien a cap de les parts vinculades al conflicte.

__________

PROGRAMA

05/09/2013 / 19:00 h

QUÈ ÉS LA JUSTÍCIA RESTAURATIVA?

Ponents:

Mercè Llenas  (mediadora en l’àmbit penal).

Albert Rodríguez  (mediadora en l’ámbit penal).

Introducció a les idees clau a través de casos pràctics.

12/09/2013 / 19:00 h

DESOBEDIENCIA CIVIL I JUSTICIA CIUTADANA

La desobediència civil en el marc del sistema judicial actual.

Ponent:

Martí Olivella  (director de NOVA, innovació social)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Justícia ciutadana. Per una nova justícia catalana.

Ponent:

Eduard Vinyamata (coordinador del llibre).

Debat amb els ponents sobre el paper de la justícia restaurativa en relació a la desobediència civil i amb aquesta nova justícia.

19/19/2013 / 19:00 h

PRÀCTIQUES RESTAURATIVES

Ponents:

Vicenç Rul·lan: Pràctiques restauratives en l’àmbit escolar.

Xavier Jiménez: La mediació comunitària com a intervenció restaurativa comunitaria.

26/09/2013 / 19:00 h

UN PROJECTE RESTAURATIU PEL CAS D’EXPROPIACIÓ D’ENTITATS BANCÀRIES D’ ENRIC DURAN

Ponents:

Enric Duran (mitjançant videoconferència).

Membres del Grup de Treball de Justicia Restaurativa.

Més info GT Justicia Restaurativa: justiciarestaurativa@moviments.net

Comments are closed.