Revolució Integral

Fair.coop, la primera cooperativa oberta mundial per a una economia justa

Tot just aquest 17 de setembre ha nascut Fair.Coop la primera cooperativa oberta de caire mundial amb l’objectiu de canviar el sistema econòmic imposat per les elits. Les principals finalitats de Fair.coop són produir i estendre el procomú a nivell global i fer una redistribució justa de la riquesa entre el Nord global i el Sud global. Davant d’un sistema econòmic capitalista, de caràcter devastador i explotador, controlat per unes minories corruptes, en base a totes les mobilitzacions i demandes ciutadanes dels darrers anys, Fair.Coop es proposa impulsar la transició cap a un nou model econòmic amb l’objectiu de reduir les desigualtats econòmiques i socials amb el reforçament dels àmbits de la producció democràtica, l’empoderament i el treball en xarxa dels col·lectius compromesos amb el coneixement lliure, l’autogestió i la justícia social.

logoWeb_FairCoop

Per bé que la Cooperativa Integral Catalana no promou explícitament Fair.coop, es tracta d’una idea d’Enric Duran (cofundador de la CIC) promoguda, també, per Michel Bauwens (P2P Foundation) i Amir Taaki (Dark Wallet), entre d’altres, que s’autoorganitza de forma descentralitzada a través d’Internet i fora dels límits i controls dels Estats-nació. No farà servir monedes fiat (fiduciàries) i té com a única criptomoneda d’ús intern el faircoin, amb la qual Fair.coop pretén construir un nou espai econòmic global que pugui unit tothom que lluita per una economia més justa, amb què es potencia que esdevingui la moneda de referència en els àmbits de comerç just i consum ètic.

Faircredit, una moneda de crèdit mutu global, veurà la llum, com a complement de faircoin, a partir del mes de gener de 2015. Com que es tracta d’una cooperativa oberta qualsevol persona afí pot formar-ne part, bé sigui a través de l’aportació del seu coneixement, com a partícip en la presa de decisions, amb donacions econòmiques o, simplement, fent estalvi amb faircoins, una acció que ja implica un posicionament polític perquè no continuem beneficiant les elits financeres.

Les persones que vulguin participar-hi es poden registrar, de franc, a la FairNetworh, la xarxa social de Fair.coop, i, també, fer-se’n membres de ple dret sempre que demostrin la seva cooperació (roof of cooperation) per alguna de les vies que s’ha previst.

Fair.coop neix amb diversos projectes en actiu per facilitar l’ús i l’estalvi amb faircoins; entre el quals el nou Coop Wallet i tres línies d’acció en el camp de la redistribució financera: el Fons del Sud Global, focalitzat a redistribuir cap a projectes en les zones més atacades per l’actual Sistema i per regenerar justícia econòmica a nivell global; i, per una altra banda, el Fons del Procomú i el d’Infraestructura Tecnològica, tots dos amb la finalitat de prioritzar qualitativament els projectes que puguin beneficiar el bé comú global. Per començar els projectes de redistribució de fons, Enric Duran donarà una important quantitat de faircoins que farà pública en un comunicat.

El lloc web de Fair.coop ja és actiu.

Carta d’Enric Duran sobre el naixement de Fair.coop

Fair Coop: Objectiu Planeta Terra Una cooperativa oberta com a eina revolucionària per un altre sistema a escala mundial EnricDuran

Avui no he expropiat cap banc, ni presento res que es pugui considerar il·legal, tampoc en contra potser de l’esperat per moltes, presento encara una estratègia relacionada directament amb el meu retorn a la llibertat pública, lo qual no vol dir que hi pugui tenir a veure en com definir aquell pla. El que presento es un projecte revolucionari, a escala planetària fruit de la immersió i aprenentatges que m’han permès més de 19 mesos, de intensa activitat en la reclusió de la clandestinitat. Un projecte que tant bon punt va nèixer en les meves nits de solitud creativa, va semblar-me evident que havia de prioritzar-lo i convertir-lo en una realitat abans d’assumir qualsevol risc com a individuu. Avui em satisfà poder complir aquella determinació i presentar-lo per que sigui de totes. Es tracta de la Cooperativa oberta d’ àmbit mundial Fair Coop , un pas més en l’extensió de la revolució integral arreu del món, però també els valors de la societat p2p, el cooperativisme obert i l’ètica hacker, entre d’altres. N’explico algunes de les reflexions que l’han originat: https://enricduran.cat/fair-coop-objectiu-planeta-terra-2/

Tags: , ,

One Comment

  1. Em sembla correcte que la Cooperativa Integral Catalana, com a entitat, no doni suport explícit a aquesta nova criptomoneda, per bé que hi hagi gent de la CIC i afí que la promogui, com passa sovint en altres àmbits.