Articles/Opinió / Col·lectivització

Els projectes autogestionats també tenen problemes

Per bé que datat 2013 la revista èuscar  Ekintza Zuzena reprodueix un article que creiem d’interès per a tothom que coneix o s’inicia en l’autogestió.

A les difusions de projectes (xerrades i textos) sol fer-se una exposició que té més a veure amb la seva idealització («com hauria de ser» o «m’agradaria que fos») que amb la realitat del projecte. Això es deu no només al fet que volem projectar la nostra idealització subjectiva i una certa necessitat de propagandisme (créixer, buscar suports…), sinó, també, sovint, a no voler recordar o difondre situacions doloroses o compromeses. En conseqüència es distorsiona la realitat i es mostra, per dir-ho d’alguna manera, només el bo, els èxits.

Quan posem en pràctica projectes autogestionaris o col·lectivistes ens trobem davant una gran quantitat de dificultats de les quals no estàvem informats ni preparats. Sentim una mena de frustració o fracàs, de creure potser en la mala sort o la incapacitat del grup per pensar que en altres projectes no va ser així.

És per això que, després d’aquesta reflexió, a l’article tracten d’exposar algunes d’aquestes dificultats més comunes, així com aportar algunes eines i suggeriments basats en l’experiència pròpia, en els debats de diferents trobades i en aportacions de persones que han participat en diferents projectes.

Llegiu l’article en aquest vincle d’Ekintza Zuzena.

Tags: , ,

Comments are closed.