Actualitat

L’economia col·laborativa, algunes reflexions

Comencem l’any amb algunes reflexions per poder aprofundir més en l’economia col·laborativa.

Segon ens explica  Ignasi Ramonet;

<<L’economia col·laborativa és un model econòmic basat en l’intercanvi i la posada en comú de béns i serveis mitjançant l’ús de plataformes digitals. S’inspira en les utopies del compartir i de valors no mercantils com l’ajuda mútua o la convivialitat, i també de l’esperit de gratuïtat, mite fundador d’Internet. La seva idea principal és: “el meu és teu”, és a dir compartir en comptes de posseir. I el concepte bàsic és “trueque”. Es tracta de connectar, per via digital, a gent que busca “alguna cosa” amb gent que les ofereix. Les empreses més conegudes d’aquest sector són: Netflix, Uber, Airbnb, Blabacar, etc. Trenta anys després de l’expansió massiva de la web, els hàbits de consum han canviat. S’imposa la idea que l’opció més intel·ligent avui és usar alguna cosa en comú, i no forçosament comprar-lo. Això vol dir anar abandonant a poc a poc una economia basada en la submissió dels consumidors i en l’antagonisme o la competició entre els productors, i passar a una economia que estimula la col·laboració i l’intercanvi entre els usuaris d’un bé o d’un servei. Tot això planteja una veritable revolució en el si del capitalisme que està operant, davant dels nostres ulls, una nova mutació.>>

Tags:

Comments are closed.