Assemblea Bioregional / Assemblea Permanent / Notícies Cooperatives

Acta de l’Assemblea Permanent de la CIC del 19 d’octubre

Ja podeu llegir el resum de l’acta de l’Assemblea Permanent de la Cooperativa Integral Catalana, celebrada el passat dilluns 19 d’octubre als locals d’AureaSocial, a Barcelona, en què van participar al voltant de trenta-cinc persones.

Podeu baixar-vos el document de l’acta (en .pdf) des d’aquest vincle, per bé que també el podeu llegir directament des d’aquest altre vincle.

Aquesta és la primera Assemblea Permanent en que s’ha aplicat el nou procediment d’assemblees Permanents que va aprovar el comú de la CIC el mes de setembre i de què ja us vam donar rnotícia recentment.

És important que tothom pugui apoderar-se en la preparació i transcurs de les assemblees i, doncs, repassar i assimilar tots els documents que es generen, com l’Acta de què us donem notícia avui.

Bona lectura!

Tags: , ,

Comments are closed.