Actualitat

Astrofísica mexicana rep premi per corregir la hipòtesi de Stephen Hawking

Una companya meva del màster d’astrofísica i astronomia de la Universitat Internacional de València:

La Organització Mundial d’Enginyers va lliurar un reconeixement a l’astrofísica Leticia Corral, qui mitjançant la correcció d’una hipòtesi feta per Stephen Hawking sobre l’origen de l’univers, va presentar un model per mesurar l’entropia del Big Bang.

La proposta de Corral, que parteix d’equacions d’Einstein i la cosmologia de Penrose, planteja la idea que l’univers és un fenomen cíclic, on tot va sorgir d’un punt i tornarà a aquest mateix punt.

La importància d’aquesta recerca radica que a través d’ella podríem conèixer si el tipus d’univers en el qual vivim és pla, tipus muntura o una esfera. Amb aquesta informació serà possible definir en quin punt del cicle estem: en expansió o cap al Big crunch, explica Corral.

Amb aquest model de recerca, la mexicana corregeix la hipòtesi de Stephen Hawking -reconegut com una de les ments més brillants dels nostres temps, denominada Caixa d’espai, en precisar que el factor de l’astrofísic britànic no va prendre en compte l’asimetria en definir el temps..

Així mateix, recolza la hipòtesi de curvatura de Weyl–*Penrose.

A partir del seu model, la doctora Corral mesurarà l’entropia del Big Bang, és a dir, el desordre de la matèria que va existir durant la creació de l’univers.

Aquesta recerca es troba en curs encara, ja que la científica mexicana necessita aprofundir més sobre la gravetat quàntica abans de plantejar una resposta més definitiva.

Font: Aquí

Leticia Corral Bustamante

Leticia Corral Bustamante

Comments are closed.