Cursos / Educació

30 set-1 oct: Jornades d’Educació Viva a l’Autònoma

L’Associació CAIEV (Centre d’Assessorament i Investigació d’Educació Viva),  organitza els divendres 30 de setembre i el dissabte 1 d’octubre unes Jornades d’Educació Viva, que tindran lloc a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El programa es desenvoluparà divendres de 09:00 h a20:30 h i dissabte de 09:00 h a 14:00 h.

Vídeo Jornades d’Educació Viva from Craev on Vimeo.

Motivació i objectius de les Jornades

Cada vegada són més les famílies i els educadors que desitgen una educació viva. I cada vegada són més les escoles i els espais educatius que estan en procés de canvi en aquesta direcció.

Tanmateix, existeixen obstacles i reptes per tal que en la pràctica l’educació viva pugui donar resposta a aquesta creixent demanda.

 1. Per una banda hi ha dificultats a nivell normatiu i legislatiu.
  Actualment l’oferta d’escoles públiques d’educació viva és molt inferior a la demanda. Cal, per tant, que l’àmbit públic pugui acollir les necessitats de les famílies que volen optar per aquesta proposta pedagògica. I cal també que les escoles públiques actuals d’educació viva puguin assegurar la continuïtat del seu projecte educatiu singular.
  Igualment, és necessari un canvi en la normativa de creació d’escoles privades i econòmicament autogestionades, per tal que el dret constitucional a poder crear un centre educatiu sigui viable. Actualment existeix una reglamentació que obliga a qualsevol escola autogestionada a tenir el mateix nombre d’espais i professorat independentment del nombre d’alumnes que pugui acollir. Aquesta normativa, en la pràctica, fa inviable l’exercici del dret constitucional per a la major part de les iniciatives autogestionades d’educació viva.
  Per últim, cal també que les famílies que optin per una educació no escolaritzada puguin exercir també aquest dret reconegut a una bona part dels països europeus.
 2. Per altra banda, el creixent nombre de famílies i educadors que volen optar per l’educació viva es troben també amb reptes de caire pedagògic i sistèmic. Cal ajudar les escoles i els espais educatius a disposar de major formació, recursos i materials pedagògics, cal afavorir les xarxes d’intercanvis entre escoles, i cal disposar d’espais de reflexió i d’intercanvi entre professionals.
 3. Per acabar, creiem que l’educació viva és una opció educativa de qualitat, i que pot contribuir al debat social sobre els canvis en el sistema educatiu. Volem per tant generar espais de diàleg entre agents educatius, l’administració, els partits polítics, sindicats i la ciutadania en general, per tal de contribuir a la millora de tot el sistema educatiu. Creiem necessari i possible incloure i compaginar l’equitat i la justícia social de tot el sistema, amb la diversitat de projectes educatius i la llibertat d’elecció de famílies i educadors.

Inscripcions

Inscripcions: educacioviva@gmail.com.

Preu

Famílies i professionals: 40 euros

Descomptes del 50% per a

 • associats Caiev: 20 euros
 • estudiants UAB: 20 euros

A l’hora d’inscrivir-vos-hi pregunteu si podeu pagar les JOrnades en part o totalment en moneda social.

Tags: , ,

Comments are closed.