Nuclis d’Autogestió Local

Entenem l’autogestió local com una forma de prendre el control de les nostres vides i de dotar els nostres barris i pobles d’infraestructures que possibilitin el desenvolupament estable de projectes socials organitzats des de sota. Això serveix per trencar amb l’actual dependència amb els precaris sistemes de prestació social públics o privats dominats per l’estat i el mercat. En l’àmbit local podem comptar amb més capacitat per estendre el procés autogestionari; en la quotidianitat ens trobem confrontats amb el veïnat i amb tots els problemes que compartim. Es tracta de reafirmar-nos, de construir iniciatives autogestionades des de la proximitat. A través d’aquests projectes, recuperem el suport mutu i regenerem la comunitat com a forma de solucionar els problemes bàsics de la nostra vida personal i col·lectiva. Hem conegut diferents experiències i propostes d’acció que tenen en comú la possibilitat de ser implementades en el nostre barri o poble. Si adquirim la capacitat de fer-ne la posada en comú podrem comptar amb tot un sistema integral d’autorganització social. Enumerem aquestes propostes:

  • Relacions veïnals de comunitat, suport mutu i cooperació.
  • Centres socials, botigues gratuïtes, cosateques, biblioteques socials, etc.
  • Intercanvi de béns, serveis i coneixements; monedes socials, mercat social amb participació de comerços i professionals locals.
  • Oficines de desobediència econòmica, insubmissió fiscal i autoorganització de persones deutores.
  • Crowdfunding (microfinançament col·lectiu) i cooperatives de crèdit sense interessos. Autogestió fiscal.
  • Borsa de treball i suport a la creació de projectes d’autoocupació.
  • Oficina d’habitatge i banc de recursos d’immobles disponibles.
  • Cooperativa d’habitatge social.