Ecoxarxes

Una Ecoxarxa és un espai d’intercanvi i d’autoorganització bioregional que promou el desenvolupament de l’activitat autogestionària en tots els àmbits de la vida, de manera integral. La moneda social és una eina d’intercanvi de béns, serveis i coneixements que les ecoxarxes promouen i que serveix per a construir un sistema de relacions econòmiques al marge del capitalisme. Una ecoxarxa fomenta l’economia i les relacions humanes de forma local, amb l’objectiu de cobrir les nostres necessitats bàsiques sense necessitat d’utilitzar l’euro, tot creant mecanismes de suport entre les persones i permetent-nos desenvolupar noves habilitats més enllà de les purament professionals. Treballem per a recuperar la dimensió ètica i humana en les activitats econòmiques, superant l’individualisme i la competitivitat capitalista i impulsant una economia basada en la confiança, la reciprocitat, la solidaritat, la cooperació i l’ecologia.

Llistat d’Ecoxarxes i Nuclis d’Autogestió Local Llistat de Centrals d’Abastiment i Intercanvi actives i en construcció