Autoocupació

Una de les bases del sistema econòmic de la Cooperativa Integral Catalana és l’autoocupació de les persones que s’hi associen.

Oferim eines que faciliten el procés d’independència respecte a ocupadors, bancs, les excessives traves legals per a l’accés al treball i els deutes contrets en l’àmbit capitalista.

La CIC pot facilitar aquesta autoocupació mitjançant la figura, entre altres, del soci autoocupat, que permet la capacitat de facturar i de fer activitat econòmica a través de la Cooperativa a qui ho necessiti.

També comptem amb una borsa de treball com a eina comú que posa en contacte persones, que fan visible el seu perfil professional, amb d’altres que poden necessitar de mans que treballin en el seu projecte. Com a intercanvi pel treball realitzat tant es pot utilitzar la moneda convencional com els ecos—la moneda social de la CIC— o altres intercanvis pactats entre les parts.

L’IntegralCes —la plataforma que permet els intercanvis multirecíprocs dins de la CIC i de les diferents ecoxarxes— és una altra font de liquiditat amb què poden comptar els membres de la Cooperativa. Hi podran oferir els seus serveis, productes o el que estimin que sigui susceptible d’intercanvi o que els pugui reportar moneda social, per a poder consumir dins de la xarxa, que cada vegada compta amb més usuaris;  aquest fet permet ampliar les possibilitats d’intercanvi, tant en varietat com en extensió territorial.

Finalment, la comissió de projectes productius serà l’encarregada de creuar, mitjançant la creació de bases de dades qualitatives de totes les persones sòcies de la Cooperativa, les necessitats i capacitats en el marc de la CIC.

Aquestes eines, en un termini cada vegada més curt i en funció de la quantitat i qualitat de les persones que es van sumant al procés de Revolució Integral, ens permetrà autogestionar les nostres vides en el marc d’un Sistema Econòmic Integral.