Central d’Abastiment Catalana (CAC)

La Central d’Abastiment Catalana (CAC) és un servei comú de la Cooperativa Integral Catalana. S’encarrega d’aglutinar les diverses comandes dels rebosts de cada nucli d’autogestió local, ecoxarxa o projecte col·lectiu i/o comunitari vinculat a la Cooperativa Integral Catalana, que tenen l’opció de triar lliurement, en cada moment, si participar o no de les comandes col·lectives.

Com més volum, més coordinació, més possibilitat de programació amb les persones productores, i, doncs, menys costos i menys emissions.

Els productes dels quals s’abasteix la Central d’Abastiment, en la mesura del possible seran agroecològics i/o artesanals, directes dels productors i de proximitat.

Què és un rebost?

Els rebosts són espais d’abastiment i intercanvi vinculats a un nucli d’autogestió local, ecoxarxa o projecte col·lectiu i/o comunitari de la Cooperativa Integral Catalana (generalment Projectes Autònoms d’Iniciativa Col·lectivitzada [PAIC]). Aquests rebosts són projectes de caràcter públic i són un servei comú de l’àmbit al qual pertanyen.

Vegeu-ne una més àmplia explicació i la llista de rebosts en aquest vincle.

Objectius de la Central d’Abastiment

  • Identificar els diferents rebosts i recollir-ne les necessitats d’abastiment col·lectives.
  • Identificar productors i/o artesans locals coordinant-los amb els rebosts locals, en cas que aquests ja en tinguin una relació establerta.
  • Abastir de productes d’alimentació, salut i higiene als rebosts per garantir la salut de totes les persones.
  • Coordinar les comandes col·lectives per garantir l’abastiment on no hi hagi possibilitat d’aconseguir un producte determinat i reduir-ne la gestió.
  • Promoure l’ús de la moneda social en general i incrementar l’acceptació dels productors sobre les comandes que se’ls fan per garantir la soberanía en el flux d’intercanvis.
  • Coordinar la gestió d’excedents i la comunicació amb els obradors existents. Promoure el desenvolupament de nous obradors per garantir l’aprofitament d’excedents.
  • Coordinar el transport i l’ús de vehicles i viatges per reduir al màxim les despeses i la contaminació. Es coordina amb el grup de treball de Transport Col·lectiu Cooperatiu.
  • Establir comunicació permanent amb la Borsa de Treball per canalitzar les necessitats dels productors i/o la voluntat dels socis de pagar la quota en hores de treball (intercanvi amb la CIC).
  • Establir comunicació permanent amb la comissió d’intercanvis i moneda social per donar sortida a la moneda social acumulada pels productors.
  • Implantar una eina informàtica (Tryton) per facilitar la gestió d’inventaris, comandes, comptabilitat i llistats de productors, rebosts i productes.

Més informació i contacte: abastiment(a)cooperativaintegral.cat.