Publicacions

Crisi (17S 2008)

El  17 de setembre de 2008 es llança per internet i es distribueixen per Catalunya 200.000 exemplars de la publicació “Crisi”, en  la qual s’idenficaven els causants i els orígens de la crisi. En ella, s’hi va fer pública l’acció que Enric Duran va dur a terme: l’expropiació als bancs de 492.000 €. L’article es va titular: “He ‘robat’ 492.000 euros als que més ens roben per denunciar-los i construir alternatives de societat”. En l’article, ens explica el procediment que va seguir per realitzar  l’expropiació a la banca: Enric va demanar 68 préstecs diferents a 39  entitats financeres.

Només en català: Crisi.

Podem! (17-M 2009)

El  17 de març de 2009 surten a la llum 350.000 exemplars d’una segona publicació, en la qual es plantejaven alternatives a la crisi. És en aquesta publicació on es fa referència per primera vegada a les cooperatives integrals, promovent la creació de Cooperatives Integrals locals, idea que més tard es va rebutjar, optant per fer un ús col·lectiu de les cooperatives integrals, generant xarxa a tot el territori.

En català: Podem.

En castellà: Podemos

Abolim la banca (març 2009)

Al  mateix temps que “Podem!” Es publica el llibre: “Abolim la banca” escrit per Enric Duran, en el qual dóna una visió més personal a l’acció que ha fet.

En català: Abolim la banca.

En castellà: Insumisión a la banca.

Volem! (17S 2009)

Van ser distribuïts 30.000 exemplars de la publicació “Volem! Viure sense capitalisme!”. Un  manual per a l’autogestió de les nostres vides. Aquesta publicació tractava tots i cadascun dels aspectes de les nostres vides: economia, habitatge, alimentació, treball, transport, energia, educació… tot aportant nous punts de vista i solucions respecte d’aquests temes.

En català: Volem.

En castellà: Queremos.

Rebel·leu-vos! (15M 2012)

El 15 de març de 2012 es distribueixen per tota la península 500.000 exemplars, 200.000 en català i 300.000 en castellà. Aquesta publicació crida a les persones a alliberar-se de l’Estat, oferint alternatives a aquest. En aquesta publicació també es comprenen molts dels aspectes de la vida de les persones i es plantegen solucions a una escala més enllà de la  comunitat, s’explica al detall el concepte de cooperativa integral i es dóna visibilitat a les cooperatives integrals que estan sorgint en tota la península. També es presenta la creació d’una banca ètica sense interessos, al mateix temps que es planteja una cooperativa de periodistes i lectors per crear un gran mitjà de comunicació independent i popular. Sobre habitatge es plantegen algunes solucions a les persones que tenen dificultats per pagar la hipoteca de la seva llar i no la volen perdre.

En català: Rebel·leu-vos!.

En castellà: Rebelaos!.