pmf-faq-sobre-comunicaciodifusio-cic

pmf-faq-sobre-comunicaciodifusio-cic

S’hi aborden les qüestions següents:

USOS LINGÜÍSTICS
El català, llengua comuna de la CIC
Ús d’altres llengües
EL WEB DE LA CIC
Què es publica al web de la CIC?
Què no es publica al web de la CIC?
LLICÈNCIES I USOS DE LA INFORMACIÓ
LLISTES DE CORREU
Llistes públiques
Condicions per publicar un missatge a les llistes de correu públiques.

Leave a Reply