Com a soci autoocupat

Aquest article també està disponible en: Castellà Anglès German

Print Friendly, PDF & Email

1. Definició

Un projecte o soci autoocupat de la CIC és una persona o un col-lectiu de persones, sòcies cooperativistes, que duen a terme una o diverseses activitats d’autoocupació a través d’alguna de les seves figures jurídiques. També, serveix per als qui opten per crear un pressupost comú i decidir on s’inverteixen els recursos, de forma assembleària i per consens, en una xarxa de confiança.
L’objectiu és que els socis cooperatius autoocupats puguin dedicar-se a desenvolupar els seus projectes i tinguin més temps a destinar en la construcció de la xarxa d’autogestió i suport mutu que promou la CIC.

2. Criteris de participació 

Hi ha un seguit de criteris positius d’avaluació i condicions per a determinar si un projecte compleix amb els principis cooperatius que promou la CIC (criteris polítics, ecològics, de justícia social) i, per tant, si pot fer ús de l’eina d’autoocupació de la CIC.

Són els següents:

 • Compartir i promoure els principis generals de la CIC i de la Revolució Integral. [Informació]
 • Ésser avalat i participar en la seva Ecoxarxa, nucli local o Bioregió.
 • Respectar i complir els acords en relació a l’ús de l’eina d’autoocupació.
 • Assistir de forma presencial, quan es requereixi, als punts responsables de zona.
 • Publicar i compartir la informació del projecte als canals de difusió de la CIC.[Mercat Cooperatiu]
 • Oferir una part del producte/servei tot acceptant un 100% en moneda social o intercanvi dins la xarxa. [IntegralCES]
 • Incloure els logotips de la CIC i la Moneda Social a la publicitat del projecte o a la parada de la fira. [CIC] [Moneda Social]
 • Relacionar-se amb projectes autogestionaris afins.
 • Fugir de treballar per a o amb multinacionals.
 • Tenir cura d’abastir la xarxa local o bioregional.
 • Organitzar-se de forma assembleària tot fugint del treball assalariat.
 • Realitzar l’activitat econòmica preferentment al territori català.
 • Participar activament en el Rebost, Nucli, Ecoxarxa o Bioregió propers.
 • Promoure i fer ús de tècniques que tinguin cura del medi ambient.
 • Respectar el principi d’igualtat entre éssers humans i éssers vius en general.

NOTA: la persona, responsable de zona corresponent de cada projecte, serà qui avaluarà, de forma periòdica, el projecte i decidirà, segons els criteris esmentats (i els que concreti amb el soci) l’acceptació, continuïtat o baixa del projecte com a soci autoocupat de la CIC, per bé que es podrà continuar sent soci cooperatiu.

3. Com accedir a l’eina pas a pas

PAS 1:
1. Per poder ser soci cooperatiu autoocupat, primer cal vincular-se a la CIC durant un període de temps. Caldrà que s’apropi a la seva Bioregió, Ecoxarxa, Rebost o Comissió d’Acollida més propers, es presenti i hi tingui una vinculació concreta que definirà cadascun d’ells. S’hauran de completar aquestes dues sessions de formació:

 • Acollida i formació de la CIC.
 • Formació sobre Moneda Social.

En podeu trobar la informació de contacte en aquests enllaços:

– Bioregió Est.

Bioregió Sud.

 


4. Atenció a Sòcies Auto Ocupades:

 

Gestió Econòmica Est- Barcelona,Barcelones Nord,Vallès Occidental, Vallès Oriental, Bages,Moianès i Baix Maresme

Aurea Social : carrer Sardenya 263 08013-Barcelona

Persona de contacte: Joan

correu: elpoblet@ecoxarxes.cat

Telf contacte: 635031636

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h

Acollida: Espai el Poblet  Carrer Sardenya 263, Barcelona dimecres a les 16h

     

Gestió Econòmica Sud- Terres de Ponent,Tarragonès, Baix Camp,Terra Alta…

Zona 1:
El Roure Blau : Santa Ana, 11 Cervera (Lleida)
Persona de contacte: Maria
Correu: mariac@cooperativa.cat
Horari: dijous, de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h.

Zona 2:
Ecoespai RQR. Merceria, 12 (Tarragona).
Persona de contacte: Roger.
Correu: roger.ge@cooperativa.cat.
Tel: 635 016 198.
Horari: dijous de 10:00 a 19:00 h.

Contactes generals bioregionals:

Bio Regió Est (BREst)

Aurea Social : carrer Sardenya 263

Correu general: elpoblet@ecoxarxes.cat

Bioregió Sud (BRSud)

Blog: https://bioregiosud.cooperativa.cat.

Correu general: bioregiosud@cooperativaintegral.cat.

Llista de correu: bioregionalsud@llistes.cooperativa.cat (cal ser soci de la CIC resident a una xarxa local de la Bioregió Sud).

Twitter: https://twitter.com/bioregiosudcic.

 

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE