Com ens organitzem?

Aquest article també està disponible en: Castellà Italià Anglès German

La Cooperativa Integral Catalana s’organitza a través d’assemblees obertes quinzenals on es prenen les decisions referents al funcionament de la cooperativa. En aquestes assemblees, que anomenem “permanents”, es fa el seguiment, entre altres temes, de les tasques que estan desenvolupant les diferents comissions i grups de treball. Si es detecta alguna necessitat específica i s’escau, s’acorda la creació de nous grups de treball o comissions.

Articulem les comissions de treball en nodes. Aquests abarquen i interrelacionen diferents comissions que tenen certa relació entre sí.

Entenem per comissió, un grup de persones estable que desenvolupa una tasca necessària pel bon funcionament de la cooperativa. Les comissions proposen accions i línies de treball, les desenvolupen i en presenten l’estat i els resultats a l’assemblea permanent.

Un grup de treball és un conjunt de persones que realitzen una tasca puntual i bastant concreta o bé inicien una nova branca dintre de la cooperativa en resposta a la detecció d’una necessitat per part de l’assemblea permanent. En aquells casos en què una tasca que es desenvolupa per part d’un grup de treball requereixi una dedicació continuada en el temps, es planteja a l’assemblea permanent que la necessitat que aquell grup de treball cobreix és prou interessant per al col·lectiu i que caldria que es convertís en una comissió. Tant els grups de treball com les comissions estan obertes a la participació de totes les persones que hi vulguin participar.

Tot seguit, el llistat de nodes, amb les comissions i oficines que els componen.

Per facilitar la seva dinamització, organització i comunicació, les comissions de treball s’agrupen en nodes.

NODE INFORMACIÓ

 • Comissió d’Acollida.
 • Comissió de Comunicació i difusió.
 • Comissió d’Extensió de la revolució integral i |’enxarxament sense fronteres.
 • Comissió de Xarxa territorial.

Objectiu: Vehicular informació específica a les persones que s’apropen a la CIC i acollir a les nouvingudes. Comunicar cap en fora, així com promoure la coordinació d’iniciatives d’auto-organització territorials i d’altres iniciatives potencialment afins, més enllà del territori català.

NODE GESTIÓ

 • Comissió de Gestió Econòmica
 • Comissió Jurídica
 • Coordinació de processos documentals

Objectiu: Gestió documental, fiscal i relació amb l’administració de l’Estat

NODE ORGANITZACIÓ

 • Comissió de Coordinació:
  • Facilitació i metodologies de presa de decisió.
  • Suport a comissions: Recerca de participants en les comissions.
  • Dinamització de la capacitació d’activistes.
 • Dinamització d’espais comuns. AureaSocial (Projecte públic).

Objectiu: Coordinar i dinamitzar els àmbits comuns de la CIC així com recolzar i donar suport a la resta de comissions i oficines, per tal de que es puguin assolir els objectius comuns.

NODE SISTEMA ECONÒMIC

 • Comissió d’Intercanvis i moneda social
  • CES/integralCES
 • Comissió de Projectes Productius
  • Borsa de treball
  • Mercat cooperatiu
 • Comissió de Finançament
  • CASX
  • Coopfunding
  • Reducció de despeses

Objectiu: dinamitzar i avançar en l’autonomia del nostre sistema econòmic, potenciant els aspectes necessaris per dur-ho a terme.

NODE SISTEMA PÚBLIC COOPERATIU

 • Abastiment → Central d’Abastiment Catalana (CAC)
 • CTiT (Ciència, Tècnica i Tecnologia) → oficina de cTiT
 • Informàtica i telecomunicacions
  • Telefonia (cicmob i pln)
 • Transport → oficina de transport
 • Terra i Habitatge → oficina d’habitatge
 • Arts i cultura → oficina de cultura
 • Educació → oficina d’educació
 • Salut → oficina de salut
 • Suport humà integral
  • Suport a les comunitats

Objectiu: Projecció i desenvolupament de mitjans, infraestructures i recursos per assolir necessitats públiques i de bé comú.

diagrama-organitzatiu_CIC_2015

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE