PMF (preguntes molt freqüents)

El web de la CIC

Què es publica al web de la CIC?

Al web de la CIC, per la seva estructura, hi ha dues gran publicacions. El que hem definit com el web «corporatiu», que són les qüestions bàsiques que ens defineixen (i que són visibles a diversos nivells a la part superior del web, sota la capçalera) i el bloc, és a dir, el nostre mitjà de comunicació, on es publica principalment tot el que fa referència a la Cooperativa Integral Catalana, a tots els nivells i de tots els territoris, a la revolució integral i als moviments afins o amb qui mantenim contactes o sinergies comunes.

Què no es publica al web de la CIC?

Pel fet que —com hem comentat més amunt— el web de la CIC és pròpiament el web corporatiu i el mitja de comunicació de la Cooperativa Integral Catalana no és adequat de publicar-hi notícies o esdeveniments que no tinguin a veure amb la pròpia CIC, el seu pensament i principis, i amb el pensament i principis de persones i moviments afins.

En posarem uns exemples: és adequat de publicar notícies i/o articles sobre moneda social, educació lliure, salut autogestionada, decreixement, etc.; no fóra adequat, per contra, publicar notícies sobre manifestacions, actes revindicatius, xerrades concretes, etc., ja que aquest tipus de notícies ja es difonen a través dels mitjans locals (també de la pròpia CIC [com al web d’AureaSocial pel que fa a notícies de l’àmbit barceloní], de les bioregions o de les ecoxarxes i altres moviments socials, a més d’altres mitjans afins com La Directa, LaTele.cat, EcoDiari, etc.

En tot cas, a través de les xarxes socials (la de la pròpia CIC i d’altres com twitter, facebook o google+) si que es poden redifondre aquest tipus de notícies, sempre que hi hagi consens i criteri per fer-ho. En tot cas, si no hi ha cap mitjà afí o local que es faci ressò d’alguna notícia que considerem que cal difondre, podem decidir de fer-ho als nostres webs.

Llicències i usos de la informació

Tots els productes informatius i comunicatius públics de la CIC són, si no s’hi indica expressament el contrari, són sota llicència CreativeCommons—Reconeixement-CompartirIgual 3.0 No adaptada (CC_BY SA 3.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ca.

Pel que fa als continguts que altres fan o puguin fer sobre la CIC en diversos formats textuals i audiovisuals, cal procurar, sempre que es pugui, que siguin sota la mateixa llicència.

Quant a les entrevistes, reportatges, etc., que sovint es demanen a la CIC, cal tenir en compte que, per acord de sengles assemblees, ningú no pot parlar en nom de la CIC, però sí que ho pot fer des de la seva experiència com a soci i activista.

Llistes de correu

Llistes públiques
Hi ha tres llistes de correu fonamentals per informar i difondre des de la CIC:

  1. cooperativaintegral-socis@llistes.cooperativa.cat
  2. coopintegral@llistes.cooperativa.cat
  3. cooperativaintegral@llistes.cooperativa.cat

La llista de correu 1 és la que serveix per informar i difondre les convocatòries de les jornades assembleàries, assemblees permanents i altres textos que es creguin d’interès general per a tots els socis i sòcies.

La llista de correu 2 és la que serveix per informar i difondre textos sobre convocatòries no pròpies de la CIC però que poden tenir interès per a tothom per causes d’afinitat.

La llista de correu 3 inclou els membres d’ambdues llistes anteriors i serveix per difondre textos sobre convocatòries de més gran abast i que la CIC té interès a fer conèixer a un públic encara més ampli.

Condicions per publicar un missatge a les llistes de correu públiques

Cal enviar el missatge que es vulgui difondre segons l’abast esmentat just més amunt. En qualssevol dels casos, cal avisar de la tramesa a comunicacio@cooperativaintegral.cat, ja que les llistes de correu, que són moderades, reben molt d’spam diàriament i és convenient de saber al moment quan s’ha enviat un missatge a difondre per poder-li donar pas al més aviat possible.