Com a soci autoocupat

Aquest article també està disponible en: Castellà Anglès German

Associar-se com a persona autoocupada a la Cooperativa Integral Catalana és una eina que permet desenvolupar un projecte d’autoocupació. Un soci autoocupat és un projecte —individual o col·lectiu— que realitza una activitat econòmica de caràcter cooperatiu i utilitza aquest servei comú de la CIC per a facturar la seva activitat.

Aquesta modalitat de soci és una alternativa a la interacció individual amb l’Estat que realitzen els treballadors autònoms —treballadors per compte propi— i és també una alternativa per a petites empreses que volen convertir-se en projectes cooperatius.

L’objectiu és que els socis auotoocupats es dediquin a fer la seva activitat i minimitzin la gestió burocràtica; d’aquesta manera redueixen al màxim la seva relació amb l’Estat.

Això implicarà deixar de cotitzar en el règim de la seguretat social i començar a treballar en nom de la CIC sota la figura de soci autoocupat de la CIC.

Què ofereix la CIC als socis autoocupats?

 • La utilització d’un NIF col·lectiu per a poder facturar i realitzar compres. Les factures emeses porten IVA però no IRPF; atès que és una persona jurídica qui factura, no una persona física.
 • Un servei comú de gestoria econòmica autogestionada i de relació amb hisenda.
 • Una assegurança de responsabilitat civil per defecte, que cobreix les relacions entre socis.
 • Si cal una assegurança de major cobertura, es facilitarà el contacte d’una corredoria d’assegurances ètica.
 • Accés preferent als recursos de la CIC, tant a les seves comissions com als seus grups temàtics.
 • Recursos informàtics a la xarxa social de la CIC.
 • Reunions informatives i formatives setmanals.

Procediment per associar-se com a autoocupat, firaire o PAIC amb activitat econòmica

1. INTRODUCCIÓ

Per a qui es aquest procés d’alta?

A la CIC posem en marxa el setembre de 2014 un nou procés per a donar d’alta tots aquells projectes amb activitat econòmica dins i fora de la CIC que volen operar com a part integrant de la cooperativa però amb autonomia en la seva gestió. Per tant, aquest procés d’alta l’han de fer:

a) els projectes autoocupats en general,
b) els firaires, i
c) els projectes autònoms d’iniciativa col·lectivitzada (PAIC) amb activitat econòmica cap a fora de la CIC.

Per què un nou procés d’alta?

Hem redefinit totalment el procés d’altes tant a nivell de procediments com de sistemes d’informació per a que:

a) puguem reduir de forma considerable el temps necessari per a donar d’alta el vostre projecte;
b) tingueu un millor coneixement de les reciprocitats que podeu establir amb la CIC;
c) us pugem donar un millor servei i autogestioneu de forma més eficient el vostre projecte;

Recomanacions generals

Per a poder oferir aquestes millores necessitem la vostra col·laboració. Per tant, és molt important que tingueu en compte les següents recomanacions generals durant la tramitació de la vostra alta:

a) Tot el procés d’alta d’un projecte ha de ser realitzat per una persona (o vàries) que sigui la mateixa des del principi fins al final: aquesta figura (o figures) és la persona de referència de projecte.
b) Cal llegir detingudament les instruccions a seguir en cada pas del procés (vegeu l’apartat següent), tot preparant i aportant la informació i documentació requerides.
c) Cal seguir les instruccions en el mateix ordre que es defineix a cada pas.

Tingueu en compte de que si feu les coses d’una altra manera no es podrà introduir la informació a la base de dades per donar-vos d’alta i caldrà que torneu a repetir la part del procés corresponent i aportar la documentació o informació que us hagueu oblidat o que sigui incorrecta.

2. EL NOU PROCÉS D’ALTA EN 3 PASSOS

PAS 1: sessions d’Acollida i d’Avaluació

En primer lloc, heu de demanar hora per a assistir a les sessions d’Acollida i d’Avaluació de 12:00 a 14:00h de dilluns a divendres al telèfon 935.535.611.

 • La sessió d’Acollida a Barcelona (Àurea Social, Sardenya 263) serà a escollir entre matí (10:30 -11:30 h) i tarda (16:00 -17:00 h).
 • A Vallbona d’Anoia (A Ca l’Afou, https://calafou.org/ca/content/on), serà a escollir entre matí (10:00-11:00) i tarda (16:00-17:00 h).
 • A Tarragona (Errequeerre/sala interna, al carrer de la Merceria 12, a la part alta), a escollir entre matí (10:00-11:00) i tarda (16:00-17:00).

Tot seguit, fareu la sessió d’Avaluació, de 30 minuts, segons l’hora que us haguem donat.

Els dies d’Acollida i Avaluació previstos són:

 • Barcelona: tots els dimecres de cada mes, excepte els dies festius oficials (i les dates pròximes acordades per la CIC) i el mes agost.
 • Vallbona d’Anoia: Ca l’Afou, 2n i 4t dijous de cada mes, excepte dies festius oficials (i dates pròximes acordades per la CIC) i agost.
 • Tarragona: 1r i 3r dijous de cada mes, excepte dies festius oficials (i dates properes acordades per la CIC) i agost.

La sessió d’Acollida és col·lectiva i serveix perquè conegueu els principals aspectes de la CIC que haureu de tenir en compte en relació amb el vostre projecte.

Després (durant el mateix matí o tarda en què vingueu) tindreu una sessió individual d’Avaluació perquè ens expliqueu el vostre projecte, puguem valorar si pot encaixar amb els principis i dinàmiques de la CIC i, en cas afirmatiu, us puguem passar una Llista de tasques pendents que haureu de resoldre durant els següents dies (vegeu el PAS 2); la persona que us hagi atès en aquesta sessió us donarà el seu correu de contacte i us acompanyarà durant tota la resta del procés d’alta.

Com a alternativa, si ho preferiu, podeu venir directament a una sessió d’Acollida sense contactar-nos per a reservar hora i, més endavant, quan ho decidiu, demanar hora per fer la sessió d’Avaluació.

QUÈ CAL PREPARAR PER A LA SESSIÓ D’ACOLLIDA

La sessió d’Acollida s’ha de fer sempre abans de la sessió d’Avaluació: en el mateix dia o en una data anterior. Cal que vingui la persona (o persones) del projecte que es faran càrrec de tot el procés d’alta (persona de referència del projecte).

A aquesta persona se li demanarà que deixi les seves dades personals i de contacte en un full d’inscripció per tal que quedi constància de la seva assistència a la sessió. IMPORTANT: per a no trencar la dinàmica de la reunió i assegurar de que tothom rep tota la informació no es permetrà l’accés a partir de 15 minuts d’iniciada la sessió.

QUÈ CAL PREPARAR PER A LA SESSIÓ D’AVALUACIÓ

La sessió d’Avaluació s’ha de fer sempre després de la sessió d’Acollida: en el mateix dia o en una data posterior. Cal que vingui la persona (o persones) del projecte que es faran càrrec de tot el procés d’alta (persona de referència del projecte).

A aquesta persona se li demanarà: les dades de contacte del projecte i de la persona de referència (inclòs el DNI, nom real i telefon de contacte), les característiques generals del projecte, les activitats previstes, el número de CES (només si ja es té una compte i es vol pagar amb moneda social), les adreces de l’activitat i la situació contractual de cadascuna (contractes de lloguer o cessió d’ús, llicències d’activitat).

La persona de referència que vingui no cal que aporti una documentació específica, però si que ha de conèixer en detall el projecte; també, haurà de dir-nos de quina forma es vol fer el pagament, tant de la quota d’alta com de la del primer trimestre d’activitat. Tingueu en compte que, si no podeu aportar tota la informació requerida, la persona que us atengui no podrà tancar la sessió i haureu de tornar a demanar hora per a finalitzar-la un altre dia amb la informació que falti.

PAS 2: llista de tasques a realitzar per compte del projecte

És el conjunt de tasques que haureu de realitzar pel vostre compte i que estaran resumides a la Llista de tasques pendents que us donarem quan acabi la sessió d’Avaluació.

A la guia informativa que esteu llegint en aquests moments hi ha un apartat de Preguntes freqüents on anirem afegint la resposta a la majoria de dubtes que es puguin presentar en aquesta etapa (i en tot el procés d’alta); no obstant això, també disposareu del correu de la persona que us va atendre a la sessió d’Avaluació perquè li pugueu plantejar qualsevol tema que no hagueu pogut resoldre consultant aquesta guia.

Els temes més freqüents que us haureu de preparar pel vostre compte en aquesta fase són del tipus:

 • contractes d’assegurances per a les activitats que ho requereixin;
 • contractes de traspàs de lloguer, cessió d’ús o d’activitat que hagueu decidit fer;
 • recopilació dels DNI de les persones que vulgueu inscriure en el projecte;
 • preparació de la forma de pagament de la quota d’alta i del primer trimestre;
 • preparació en un llapis usb —en el cas que sigueu firaires— de les fotos de la vostra parada i productes, etc.

De totes formes no us preocupeu, ja que la persona que us atengui a la sessió d’Avaluació ja us assessorarà sobre les alternatives que teniu i què necessiteu fer en cada cas.

Només quan ja tingueu a punt tota la documentació requerida podreu passar al PAS 3.

PAS 3: sessions de Moneda social i d’Alta

En primer lloc, heu de demanar hora per a assistir a les sessions de Moneda social i d’Alta tot escrivint al correu que us va passar la persona que us va atendre a la sessió d’Avaluació (ja que la sessió d’Alta també la fareu amb ella).

 • La sessió de Moneda social a Barcelona (Àurea Social, Sardenya 263): matins (de 10:00 a 11:00 h) o tardes (de 15:30 a 16:30 h).
 • A Vallbona d’Anoia (A Ca l’Afou, https://calafou.org/ca/content/on): matins (de 10:00 a 11:00 h) o tardes (de 16:00a 17:00 h).
 • A Tarragona, (Errequeerre/sala interna, al carrer de Merceria 12, a la part alta), la sessió de moneda social serà a escollir entre matí (10:00 – 11:00 h) i tarda (16:00 – 17:00 h).

A continuació, fareu la sessió d’alta, de 45 minuts, segons l’hora que us hagin donat.

Els dies de moneda social i d’alta previstos són:

 • Barcelona: 1r i 3r dilluns de cada mes, excepte dies festius oficials (i les dates pròximes acordades per la CIC) i els mes d’agost.
 • Vallbona d’Anoia (Ca l’Afou): 1r i 3r dijous de cada mes, excepte dies festius oficials (i les dates pròximes acordades per la CIC) i el mes d’agost.
 • Tarragona: 2n i 4t dijous de cada mes, excepte dies festius oficials  (i les dates pròximes acordades per la CIC) i el mes d’agost.

La sessió de Moneda social és col·lectiva i serveix perquè conegueu tot allò relacionat amb la moneda social i els intercanvis en general, temes que poden ser de molt d’interès pel funcionament del vostre projecte i per comprendre un element molt important dins de l’operativa de la CIC.

Immediatament (durant el mateix matí o tarda en què vingueu) tindreu una sessió individual d’Alta on heu d’aportat tota la documentació que us vam demanar a la Llista de tasques pendents i, també, perquè efectueu el pagament en la forma que vau escollir. Si tot està correcte, us podrem crear un compte de moneda social al CES(Community Exchange System) amb l’assignació d’un número de COOP per al vostre projecte, i generar la documentació d’alta com a soci autoocupat.

Finalment uns donarem una clau d’accés a l’espai web perquè gestioneu el vostre projecte i us n’explicarem el funcionament. Com a alternativa, si ho preferiu, podeu venir directament a una sessió de Moneda social sense contactar-nos per a reservar hora i, més endavant, quan ho decidiu, demanar hora per fer la sessió d’Alta; en tot cas això ho podreu fer només si ja heu finalitzat els passos 1 i 2.

Una vegada finalitzada amb èxit la sessió d’Alta us donaran un resguard conforme heu fet el pagament i us faran arribar un correu de benvinguda amb les dades d’accés a l’entorn web de gestió del vostre projecte.

QUÈ CAL PREPARAR PER A LA SESSIÓ DE MONEDA SOCIAL

La sessió de Moneda social s’ha de fer sempre abans de la sessió d’Alta (en el mateix dia o en una data anterior) i després d’haver fet satisfactòriament en dates anteriors les sessions d’Acollida i d’Avaluació. Cal que vingui la persona (o persones) del projecte que es faran càrrec de tot el procés d’alta (persona de referència del projecte). A aquesta persona se li demanarà que deixi les seves dades personals i de contacte en un full d’inscripció perquè quedi constància de la seva assistència a la sessió.

Totes les persones que vinguin a fer hores de treball per a pagar la quota d’alta i vulguin fer la sessió de Moneda social el mateix dia que la sessió d’Alta, hauran de venir a la sessió de les 10:00h, encara de que tinguin sessió d’Alta a la tarda.

IMPORTANT: per a no trencar la dinàmica de la reunió i assegurar de que tothom rep tota la informació no es permetrà l’accés a partir de 15 minuts d’iniciada la sessió.

QUÈ CAL PREPARAR PER A LA SESSIÓ D’ALTA

La sessió d’Alta s’ha de fer sempre després de la sessió de Moneda social: en el mateix dia o en una data posterior. Cal que vingui la persona (o persones) del projecte que es faran càrrec de tot el procés d’alta (persona de referència del projecte). A aquesta persona se li demanarà que aporti tota la informació requerida a la Llista de tasques pendents que se li va lliurar a la sessió d’Avaluació.

També, es farà el pagament de l’alta i de la quota del primer trimestre; en cas de pagar amb moneda, el pagament s’efectuarà al moment i caldrà que aporteu el número de CES d’un compte que ja tinguéssiu obert (si voleu pagar amb moneda social); en cas de pagar amb hores de treball (només possible per a la quota d’alta), les hores d’intercanvi es faran durant el mateix dia segons les tasques que ja us tindrem preparades. (en aquest començareu les hores de treball a les 11:00h i les acabareu a les 19h, comptant 1:15h per a dinar i 45′ per a la vostra sessió d’Alta).

Tingueu en compte de que, si no podeu aportar tota la informació requerida, la persona que us atengui no podrà tancar la sessió i haureu de tornar a demanar hora per a finalitzar-la un altre dia amb la informació que falti.

En el mateix moment en què completeu amb èxit la sessió d’Alta el vostre procés ja haurà finalitzat. Llavors, ja sereu socis autoocupats i podreu començar la vostra activitat dins de la Cooperativa Integral Catalana.

3. QUÈ FAIG SI JA SÓC SOCI AUTOOCUPAT I ENCARA TINC DUBTES

Certament, per bé que la majoria de persones que ja són sòcies autoocupades de la CIC, han passat per uns quants filtres i processos d’acollida, de vegades no estan prou segures del que han de fer a diversos nivells (comptabilitat, facturació, quotes, moneda social, etc.).

Per això, s’ha creat la figura de l’acompanyament a socis que, bàsicament, des de la guia, l’orientació i la resolució de consultes, tractarà diversos aspectes, com els que detallem:

 • Formació en el programa de comptabilitat: GestioCI.
 • Lliurament de documentació.
 • Formació en moneda social.
 • Enxarxament de projectes i persones associades.
 • Afavorir vincles amb l’ecoxarxa o els nuclis d’autogestió locals.
 • Acompanyament en l’us de les eines de la CIC.
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE